Menu podmiotowe


Menu przedmiotowe

1997 rok

1997 rok 

1) Uchwała Nr XXII/142/97 z dnia 11 sierpnia 1997 roku w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy letniskowej w m. Parszczenica cz. działki  nr 389  gm. Konarzyny, woj. słupskie

[icon]  urg142-97.doc - zmianiona Uchwałą Nr XXV/163/97 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 22.12.1997 r. w sprawie skorygowania oczywistej pomyłki w Uchwale Rady Gminy w Konarzynach Nr XXII/142/97 z dnia 11.08.1997 r.   u (209.9 KB)

2) Uchwała Nr XXIII/150/97 z dnia 29 września 1997 roku w sprawie zmiany w istniejącym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Konarzyny zatwierdzonym uchwałą Nr XVIII/73/92 Rady Gminy Konarzyny z dnia 29 maja 1992 roku w obrębie geodezyjnym Kiełpin

[icon]  urg150-97.doc

Wytworzył: Administrator
Data wytworzenia: 2017-12-28 19:59
Opublikował: Administrator
Data opublikowania: 2017-12-28 19:59
Ostatnia zmiana: aktywacja linków
Data ostaniej zmiany: 2018-02-13 16:20
Rejestr zmian tej strony
Liczba wyświetleń strony: 497