Menu podmiotowe


Menu przedmiotowe

1996 rok

1996 rok 

 

1) Uchwała Nr XIV/99/96 z dnia 29 kwietnia 1996 roku w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu wysypiska odpadów komunalnych  stałych  w m. Zielona Huta, dz. nr 72/1

[icon]  urg99-96.doc

2) Uchwała Nr XVII/110/96 z dnia 28 sierpnia 1996 roku w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej z możliwością projektowania rzemiosła niuciążłiwego, usług nieuciążliwych i handlu we wsi Konarzyny dz. nr 453, cz. dz. 457

[icon]  urg110-96.doc

Wytworzył: Administrator
Data wytworzenia: 2017-12-28 19:58
Opublikował: Administrator
Data opublikowania: 2017-12-28 19:58
Ostatnia zmiana: aktywacja linków
Data ostaniej zmiany: 2018-02-13 16:18
Rejestr zmian tej strony
Liczba wyświetleń strony: 584