Menu podmiotowe


Menu przedmiotowe

2000 rok

1) Uchwała Nr XII/78/2000 z dnia 24 lutego 2000 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegoterenu pod zabudowę mieszkalno - usługową - dz. nr 401/1 w Zielonej Chocinie gm. Konarzyny

[icon]  urg78-00.doc

2) Uchwała Nr XII/83/2000 z dnia 24 lutego 2000 roku w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia pn. "Chojnicki Bank Żywności"

[icon]  urg83-00.doc

3) Uchwała Nr XIII/85/2000 z dnia 30 marca 2000 roku w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Konarzyny

[icon]  urg85-00.doc

załącznik nr 2 (6.6 MB)

załącznik nr 2 a (4.7 MB)

załącznik nr 3 (6 MB)

4) Uchwała Nr XV/96/2000 z dnia 29 czerwca 2000 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkaniową i urządzenia produkcji gospodarki rolnej zwierzęcej działki nr 427/2 i części działki nr 429 w Konarzynach

[icon]  urg96-00.doc

5) Uchwała Nr XV/97/2000 z dnia 29 czerwca 2000  roku w sprawie utworzenia gminnej instytucji kultury pn. Gminny Ośrodek Kultury w Konarzynach

[icon]  urg97-00.doc

6) Uchwała Nr XV/98/2000 z dnia 29 czerwca 2000 roku w sprawie powołania Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Konarzynach

[icon]  urg98-00.doc

7) Uchwała Nr XV/99/2000 z dnia 29 czerwca 2000 roku w sprawie utworzenia gminnej instytucji kultury pod nazwą "Biblioteka Publiczna Gminy Konarzyny"

[icon]  urg99-00.doc

8) Uchwała Nr XV/100/2000 z dnia 29 czerwca 2000 roku w sprawie powołania Dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Konarzyny

[icon]  urg100-00.doc

Wytworzył: Administrator
Data wytworzenia: 2017-12-28 19:50
Opublikował: Administrator
Data opublikowania: 2017-12-28 19:50
Ostatnia zmiana: aktywacja linków
Data ostaniej zmiany: 2018-02-13 16:10
Rejestr zmian tej strony
Liczba wyświetleń strony: 577