Menu podmiotowe


Menu przedmiotowe

Rok 2004

Zarządzenie Wójta Gminy Konarzyny Nr 39/2004 w sprawie wprowadzenia zakazu ustawiania stoisk handlow

Zarządzenie Wójta Gminy Konarzyny Nr 38/2004 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2003

Zarządzenie Wójta Gminy Konarzyny Nr 37/2004 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2003

Zarządzenie Wójta Gminy Konarzyny Nr 36/2004 w sprawie powołania komisji ds. przeprowadzenia przetargu

Zarządzenie Wójta Gminy Konarzyny Nr 35/2004 w sprawie inwentaryzacji składników majątku UG

Zarządzenie Wójta Gminy Konarzyny Nr 34/2004 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2003

Zarządzenie Wójta Gminy Konarzyny Nr 33/2004 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2003

Zarządzenie Wójta Gminy Konarzyny Nr 32/2004 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2003

Zarządzenie Wójta Gminy Konarzyny Nr 31/2004 w sprawie przyjęcia projektu budżetu na rok 2005

Zarządzenie Wójta Gminy Konarzyny Nr 30/2004 w sprawie powołania komisji ds. przetargu

zarządzenie nr 29/2004 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2004

zarządzenie nr 28/2004 w sprawie wprowadzeniam zmian w budżecie gminy na rok 2004

zarządzenie nr 27/2004 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2004

zarządzenie nr 26/2004 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2004

zarządzenie nr 25/2004 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2004

zarządzenie nr 24/2004 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2004

zarządzenie nr 23/2004 w sprawie powołania Komisji Odbiorowej

zarządzenie nr 22/2004 w sprawie wprowadenia zmian w budżecie gminy na rok 2004

zarządzenie nr 21/2004 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2004

zarządzenie nr 20/2004 w sprawie powołania komisji ds przetargu

zarządzenie nr 19/2004 w sprawie wprowadzenia zmian w budzecie gminy na rok 2004

zarządzenie nr 18/2004 w sprawie powołania komisji ds przetargu

zarządzenie nr 17/2004 w sprawie opracowania Planu Rozwoju Lokalnego na lata 2004 - 2006 z programow

zarządzenie nr 16/2004 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2004

zarządzenie nr 15/2004 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2004

zarządzenie nr 14/2004 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2004

zarządzenie nr 13/2004 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2004

zarządzenie nr 12/2004 w sprawie powołania komisji ds przetargu

zarządzenie nr 11/2004 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2004

zarządzenie nr 10/2004 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2004

zarządzenie nr 9/2004 w sprawie upoważnienia

zarządzenie nr 8/2004 w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do wydawa

zarządzenie nr 7/2004 w sprawie powołania Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Konarzynach

zarządzenie nr 6/2004 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2004

zarządzenie nr 5/2004 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2004

zarządzenie nr 4/2004 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2003

zarządzenie nr 3/2004 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2004

zarządzenie nr 2/2004 w sprawie powołania komisji przetargowej

zarządzenie nr 1/2004 w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu gminy

Wytworzył: Ewelina Tyborska
Data wytworzenia: 2005-02-28 00:00
Opublikował: Administrator
Data opublikowania: 2005-02-28 00:00
Ostatnia zmiana: Edycja artykułu
Data ostaniej zmiany: 2018-02-17 10:09
Rejestr zmian tej strony
Liczba wyświetleń strony: 571