Menu podmiotowe


Menu przedmiotowe

Uchwały opublikowane 2005-02-28

1.

Uchwała Rady Gminy Nr VII/42/2003 w sprawie zbycia nieruchomości 

[icon]  urgVII-42-2003.doc 

Uchwałą Nr VIII/46/2003 w sparwie wyrażenia zgody na dzierżawę mienia gminnego na okres dłuższy niż 

[icon]  urgVIII-46-2003.doc 

Uchwała Rady Gminy Nr VIII/44/2003 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2003 

[icon]  urgVIII-44-2003.doc 

Uchwała Rady Gminy Nr VIII/45/2003 w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków ob 

[icon]  urgVIII-45-2003.doc  

Uchwała Rady Gminy Nr VIII/43/2003 w sprawie: o zmianie załącznika Nr 1 do uchwały Nr VII/41/2003 Ra 

[icon]  urgVIII-43-2003.doc  

Uchwała Rady Gminy Nr IX/53/2003 w sprawie ustalenia należności z tytułu zwrotu kosztów przejazdu ra 

[icon]  urgIX-53-2003.doc 

Uchwała Rady Gminy Nr VI/38/2003 w sprawie zmiany uchwały Nr VI/37/1999 Rady Gminy w Konarzynach z d 

[icon]  urgVI-38-2003.doc 

Uchwała Rady Gminy Nr VI/39/2003 w sprawie zmiany uchwały Nr III/14/2002 Rady Gminy w Konarzynach z 

[icon]  urgVI-39-2003.doc  

Uchwała Rady Gminy Nr IX/48/2003 w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych 

[icon]  urgIX-48-2003.doc

Uchwała Rady Gminy Nr VIII/47/2003 w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Człuchowie na kaden 

[icon]  urgVIII-47-2003.doc 

2.

Uchwała Rady Gminy Nr X/55/2003 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2003 

[icon]  urgX-55-2003.doc 

Uchwała Rady Gminy Nr VI/37/2003 w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości 

[icon]  urgVI-37-2003.doc  

Uhwała Rady Gminy Nr IX/49/2003 w sprawie obniżki średniej ceny żyta dla celów podatku rolnego 

[icon]  urgIX-49-2003.doc 

Uchwała Rady Gminy Nr IX/54/2003 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2003 

[icon]  urgIX-54-2003.doc 

Uchwała Rady Gminy Nr VI/36/2003 w sprawie nabycia nieruchomości 

[icon]  urgVI-36-2003.doc 

Uchwała Rady Gminy Nr VI/38/2003 w sprawie zmiany uchwały Nr VI/37/1999 Rady Gminy w Konarzynach z d 

[icon]  urgVI-38-2003.doc 

Uchwała Rady Gminy Nr VI/39/2003 w sprawie zmiany uchwały Nr III/14/2002 Rady Gminy w Konarzynach z 

[icon]  urgVI-39-2003.doc  

Uchwała Rady Gminy Nr VIII/44/2003 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2003 

[icon]  urgVIII-44-2003.doc 

Uchwała Rady Gminy Nr IX/53/2003 w sprawie ustalenia należności z tytułu zwrotu kosztów przejazdu ra 

[icon]  urgIX-53-2003.doc 

Uchwała Rady Gminy Nr VIII/45/2003 w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków ob 

[icon]  urgVIII-45-2003.doc  

3.

Uchwała Rady Gminy Nr VII/42/2003 w sprawie zbycia nieruchomości 

[icon]  urgVII-42-2003.doc 

Uchwała Rady Gminy Nr VIII/43/2003 w sprawie: o zmianie załącznika Nr 1 do uchwały Nr VII/41/2003 Ra 

[icon]  urgVIII-43-2003.doc  

Uchwałą Nr VIII/46/2003 w sparwie wyrażenia zgody na dzierżawę mienia gminnego na okres dłuższy niż 

[icon]  urgVIII-46-2003.doc 

 

 

Wytworzył: Administrator Techniczny
Data wytworzenia: 2005-02-28 00:00
Opublikował: Administrator
Data opublikowania: 2005-02-28 00:00
Ostatnia zmiana: aktywacja linków
Data ostaniej zmiany: 2018-02-13 15:44
Rejestr zmian tej strony
Liczba wyświetleń strony: 792