Menu podmiotowe


Menu przedmiotowe

Uchwały opublikowane 2005-02-28

1.

Uchwała Rady GminyNr XIII/76/2004 w sprawie Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Konarzyny 

[icon]  urgXIII-76-2004.doc 

Uchwała Rady Gminy Nr XV/97/2004 w sprawie ustalenia diet dla Przewodniczącego Rady i radnych Rady G 

[icon]  urgXV-97-2004.doc 

Uchwała Rady Gminy nr XVI/98/2004 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2004 

[icon]  urgXVI-98-2004.doc 

Uchwaął Rady Gminy Nr XV/88/2004 w sprawie ustalenia stawek i zwolnień podatku od nieruchomości 

[icon]  urgXV-88-2004.doc  

Uchwała Rady Gminy Nr XII/73/2004 w sprawie przystąpienia do realizacji Pomorskiego Programu Odnowy 

[icon]  urgXII-73-2004.doc 

Uchwała Rady Gminy Nr XV/91/2004 w sprawie odpłatności za przedszkole 

[icon]  urgXV-91-2004.doc 

Uchwała Rady Gminy Nr XII/74/2004 w sprawie przystąpienia do realizacji Pomorskiego Programu Odnowy 

[icon]  urgXII-74-2004.doc 

Uchwała Rady Gminy Nr XII/71/2004 w sprawie wniosku do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji d 

urgXII-71-2004.doc  

Uchwałą Rady Gminy XII/72/2004 w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/135/97 GRG w Konarzynach z dn. 28.04 

[icon]  urgXII-72-2004.doc 

Uchwała Rady Gminy Nr XII/66/2004 w sprawie przystąpienia do Spółki "Promocja Ziemi Chojnickiej Sp. 

[icon]  urgXII-66-2004.doc 

2.

Uchwała Rady Gminy Nr XIII/78/2004 w sprawie ustalenia zasad odpłatności za dożywianie uczniów Zespo 

[icon]  urgXIII-78-2004.doc 

Uchwała Rady Gminy Nr XII/67/2004 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2004 

[icon]  urgXII-67-2004.doc 

Uchwała Rady Gminy Nr XV/95/2004 w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/85/2004 Rady Gminy w Konarzynach z 

[icon]  urgXV-95-2004.doc 

Uchwała Rady Gminy Nr XV/89/2004 w sprawie określenia rocznych stawek podatku od środków transportu 

[icon]  urgXV-89-2004.doc  

Uchwała Rady Gminy Nr XIV/83/2004 w sprawie Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Konarzyny 

[icon]  urgXIV-83-2004.doc 

Uchwała Rady Gminy Nr XII/68/2004 w sprawie programu i trybu współpracy Gminy Konarzyny z organizacj 

[icon]  urgXII-68-2004.doc 

Uchwaął rady Gminy Nr XII/69/2004 w sprawie wystąpienia gminy ze Stowarzyszenia Gmin Rzeczypospolite 

[icon]  urgXII-69-2004.doc 

Uchwała Rady Gminy Nr XIV/82/2004 w sprawie przyjęcia do realizacji założeń Planu Rozwoju Lokalnego 

[icon]  urgXIV-82-2004.doc 

Uchwała Rady Gminy Nr XV/87/2004 w sprawie obniżenia średniej ceny żyta dla celów podatku rolnego 

[icon]  urgXV-87-2004.doc 

Uchwała Rady Gminy Nr XII/66/2004 w sprawie przystąpienia do Spółki "Promocja Ziemi Chojnickiej Sp. 

[icon]  urgXII-66-2004.doc 

3.

Uchwała Rady Gminy Nr XIV/81/2004 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2004 

[icon]  urgXIV-81-2004.doc 

Uchwała Rady Gminy Nr XI/56/2004 w sprawie budżetu gminy na rok 2004 rok 

[icon]  urgXI-56-2004.doc 

Uchwała Rady Gminy Nr XII/70/2004w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Konar 

[icon]  urgXII-70-2004.doc  

Uchwała Rady Gminy Nr XV/90/2004 w sprawie określenia stawki podatku od posiadania psów 

[icon]  urgXV-90-2004.doc 

Uchwała Rady Gminy Nr XIV/84/2004 w sprawie zbycia nieruchomości 

[icon]  urgXIV-84-2004.doc 

Uchwała Rady Gminy Nr XI/63/2004 w sprawie ustalenia diet dla sołtysów gminy Konarzyny 

[icon]  urgXI-63-2004.doc 

Uchwała Rady Gminy Nr XII/64/2004 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2003 rok 

[icon]  urgXII-64-2004.doc 

Uchwała Rady Gminy Nr XI/61/2004 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego palnu zagospoda 

[icon]  urgXI-61-2004.doc 

Uchwała Rady Gminy Nr XV/96/2004 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2004 

[icon]  urgXV-96-2004.doc 

Uchwała Rady Gminy Nr XI/65/2004 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Konarzyny za rok 20 

[icon]  urgXII-65-2004.doc 

4.

Uchwała Rady Gminy Nr XIV86/2004 w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Konarzynach 

[icon]  urgXIV-86-2004.doc 

Uchwała Rady Gminy Nr XIV/85/2004 w sprawie ustalenia minimalnych stawek najmu pomieszczeń w budynk 

[icon]  urgXIV-85-2004.doc 

Uchwała Rady Gminy Nr XI/57/2004 w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Gminy na 2004 

[icon]  urgXI-57-2004.doc 

Uchwała Rady Gminy Nr XI/60/2004 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospoda 

[icon]  urgXI-60-2004.doc  

Uchwała Rady Gminy Nr XI/59/2004 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

[icon]  urgXI-59-2004.doc 

Uchwała Rady Gminy Nr XI/58/2004 w sprawie przyjęcia planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej na 20 

[icon]  urgXI-58-2004.doc 

Uchwała Rady Gminy Nr XI/62/2004 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę mienia gminnego na okres dłu 

[icon]  urgXI-62-2004.doc 

Uchwała Rady Gminy Nr XV/94/2004 w sprawie ustalenia opłaty targowej 

[icon]  urgXV-94-2004.doc 

Uchwałą Rady Gminy Nr XV/92/2004 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaoptrzenie w wodę i zbi 

[icon]  urgXV-92-2004.doc 

Uchwały Rady Gminy Nr XIII/79/2004 w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Konarzyny 

[icon]  urgXIII-79-2004.doc  

5.

Uchwała Rady Gminy Nr XIII/77/2004 w sprawie wyrażenia zgody na współfinansowanie i realizację proje 

[icon]  urgXIII-77-2004.doc 

Uchwała Rady Gminy Nr XIV/80/2004 w sprawie wyboru banku do obsługi budżetu gminy 

[icon]  urgXIV-80-2004.doc 

Uchwała Rady Gminy Nr XV/93/2004 w sprawie ustalenia wzorów formularzy podatku od nieruchomości 

[icon]  urgXV-93-2004.doc  

 

Wytworzył: Administrator Techniczny
Data wytworzenia: 2005-02-28 00:00
Opublikował: Administrator
Data opublikowania: 2005-02-28 00:00
Ostatnia zmiana: aktywacja linków
Data ostaniej zmiany: 2018-02-13 15:36
Rejestr zmian tej strony
Liczba wyświetleń strony: 920