Menu podmiotowe


Menu przedmiotowe

Rok 2005

zarządzenie nr 49/2005 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2005

zarządzenie nr 48/2005 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2005

zarządzenie nr 47/2005 w sprawie powołania komisji ds przetargu

zarządzenie nr 46/2005 w sprawie stałego dyżuru na terenie gminy Konarzyny na czas zagrożenia i wojn

zarządzenie nr 45/2005 zmieniające Zarządzenie Nr 32/2003 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 05 listopada

zarządzenie nr 44/2005w sprawie wprowadzenia zmian w budzecie gminy na rok 2005

zarządzenie nr 43 a/2005 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia rokowań

zarządzenie nr 43/2005 w sprawiewprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2005

zarządzenie nr 42/2005 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2005

zarządzenie nr 41/2005 w sprawie przyjęcia projektu budżetu na rok 2006

zarządzenie nr 40/2005 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2005

zarządzenie nr 39/2005 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na sto

zarządzenie nr 38/2005 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2005

zarządzenie nr 37/2005 w sprawie szczegółowych zasad podawania do publicznej wiadomości kwot umorzon

zarządzenie nr 36/2005 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2005

zarządzenie nr 35/2005 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2005

zarządzenie nr 34/2005 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2005

zarządzenie nr 33/2005 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2005

zarządzenie nr 32/2005 w sprawie Planu Ochrony Informacji Niejawnych dla Urzędu Gminy Konarzyny 

zarządzenie nr 31/2005 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2005

zarządzenie nr 30/2005 w sprawie powołaniaobwodowej komisji wyborczej w gminie Konarzyny

zarządzenie nr 29/2005 w sprawie powołania komisji ds przetargu

zarządzenie nr 28/2005 w sprawie powołania członka Gminnej Komisji Rozwiąywania Problemów Alkoholowy

zarządzenie nr 27/2005 w sprawie powołania komisji ds przetargu

zarządzenie nr 26/2005 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2005

zarządzenie nr 25/2005 w sprawie powołania obwodowej komisji wyborczej w gminie Konarzyny

zarządzenie nr 24/2005 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2005

zarządzenie nr 23/2005 w sprawie opracowania Planu Operacyjnego Funkcjonowania Gminy Konarzyny w war

zarządzenie nr 22/2005 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2005

zarządzenie nr 21/2005 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2005

zarządzenie nr 20/2005 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2005

zarządzenie nr 19/2005 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2005

zarządzenie nr 18/2005 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2005

zarządzenie nr 17/2005 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2005

zarządzenie nr 16/2005 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na re

zarządzenie nr 15/2005 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2005

zarządzenie nr 14/2005 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2005

zarządzenie nr 13/2005 w sprawie szczegółowych zasad rozliczania stypendiów szkolnych

zarządzenie nr 12/2005 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2005

zarządzenie nr 11/2005 w sprawie powołania i zadań Komisji Stypendialnej w celu opiniowania wniosków

zarządzenie nr 10/2005 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2005

zarządzenie nr 9/2005 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2005

zarządzenie nr 8/2005 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2004

zarządzenie nr 7/2005 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2005

zarządzenie nr 6/2005 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2005

zarządzenie nr 5/2005 w sprawie powołania komisji przetargowej

zarządzenie nr 4/2005 w sprawie obniżenia ceny nieruchomości

zarządzenie nr 3/2005 w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2005

zarządzenie nr 2/2005 w sprawie powołania komisji ds. przetargu

zarządzenie nr 1/2005 w sprawie powołania komisji ds. przeprowadzenia przetargu

Wytworzył: Ewelina Tyborska
Data wytworzenia: 2006-01-17 00:00
Opublikował: Administrator
Data opublikowania: 2006-01-17 00:00
Ostatnia zmiana: Edycja artykułu
Data ostaniej zmiany: 2018-02-17 10:24
Rejestr zmian tej strony
Liczba wyświetleń strony: 894