Menu podmiotowe


Menu przedmiotowe

Uchwały Rady Gminy w Konarzynach - 23.03.2006

Uchwały Rady Gminy w Konarzynach - 23.03.2006 

1) Uchwała Nr XXV/149/2006 z dnia 23 marca 2006 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2006

[icon]  urg149-06.doc

2) Uchwała Nr XXV/150/2006 z dnia 23 marca 2006 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych dodatków i składników wynagrodzenia na rok 2006

[icon]  urg150-06.doc

3) Uchwała Nr XXV/151/2006 z dnia 23 marca 2006 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Konarzyny 

[icon]  urg151-06.doc

 zmiana z 28.04.2011 r.  do uchwały Nr XXV/151/2006 (67.8 KB)

4) Uchwała Nr XXV/152/2006 z dnia 23 marca 2006 roku w sprawie "Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2006"

[icon]  urg152-06.doc

5) Uchwała Nr XXV/153/2006 z dnia 23 marca 2006 roku w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego

[icon]  urg153-06.doc

6)  Uchwała Nr XXV/154/2006 z dnia 23 marca 2006 roku w sprawie określenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego

[icon]  urg154-06.doc

7) Uchwała Nr XXV/155/2006 z dnia 23 marca 2006 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy w Konarzynach na rok 2006

  [icon]  urg155-06.doc

8) Uchwała Nr XXV/156/2006 z dnia 23 marca 2006 roku w sprawie przyjęcia planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej na 2006 rok

[icon]  urg156-06.doc

9) Uchwała Nr XXV/157/2006 z dnia 23 marca 2006 roku w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Gminy na rok 2006

[icon]  urg157-06.doc

10) Uchwała Nr XXV/158/2006 z dnia 23 marca 2006 roku w sprawie przystąpienia do Pomorskiego Programu Odnowy Wsi oraz określenia wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację projektu

[icon]  urg158-06.doc

11)Uchwała Nr XXV/159/2006 z dnia 23 marca 2006 roku w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Sołectwa Konarzyny

[icon]  urg159-06.doc

Wytworzył: Ewelina Tyborska
Data wytworzenia: 2006-04-07 00:00
Opublikował: Administrator
Data opublikowania: 2006-04-07 00:00
Ostatnia zmiana: aktywacja linków
Data ostaniej zmiany: 2018-01-31 15:28
Rejestr zmian tej strony
Liczba wyświetleń strony: 1226