Menu podmiotowe


Menu przedmiotowe

Uchwały Rady Gminy w Konarzynach - 21.04.2006

Uchwała Nr XXVI/160/2006 RG z dnia 21.04.2006 r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2005 rok

[icon]  urg160-06.doc (50.50 KB)

Uchwała Nr XXVI/161/2006 RG z dnia 21.04.2006 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Konarzyny za rok 2005

[icon]  urg161-06.doc (45.50 KB)

Uchwała Nr XXVI/162/2006 RG z dnia 21.04.2006 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2006

[icon]  urg162-06.doc (237.00 KB)

Uchwała Nr XXVI/163/2006 RG z dnia 21.04.2006 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Nr XXIX/183/2002 z dnia 24 kwietnia 2002 r. w sprawie najmu mienia gminnego na okres dłuższy niż 3 lata

[icon]  urg163-06.doc (50.00 KB)

Uchwała Nr XXVI/164/2006 RG z dnia 21.04.2006 r. w sprawie bezprzetargowej sprzedaży nieruchomości

[icon]  urg164-06.doc (63.00 KB)

Uchwała Nr XXVI/165/2006 RG z dnia 21.04.2006 r. w sprawie przystąpienia do Fundacji "Lokalna Grupa Działania- Sandry Brdy"

[icon]  urg165-06.doc (64.50 KB)

Uchwała Nr XXVI/166/2006 RG z dnia 21.04.2006 r. w sprawie zbycia nieruchomości

[icon]  urg166-06.doc (56.00 KB)

Uchwała Nr XXVI/167/2006 RG z dnia 21.04.2006 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Konarzyny oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów do tego uprawnionych

[icon]  urg167-06.doc (187.00 KB)

Uchwała Nr XXVI/168/2006 RG z dnia 21.04.2006 r. w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy gminami Konarzyny i Lipnica dotyczącego budowy wodociągu

[icon]  urg168-06.doc (123.00 KB)

Uchwała Nr XXVI/169/2006 RG z dnia 21.04.2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/118/2005 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym zmienionej uchwałą Nr XX/128/2005 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 29 czerwca 2005 r.

[icon]  urg169-06.doc (85.50 KB) - utraciła moc 21.10.2013 r.

Wytworzył: Ewelina Tyborska
Data wytworzenia: 2006-07-11 00:00
Opublikował: Administrator
Data opublikowania: 2006-07-11 00:00
Ostatnia zmiana: korekta
Data ostaniej zmiany: 2021-05-17 10:55
Rejestr zmian tej strony
Liczba wyświetleń strony: 563