Menu podmiotowe


Menu przedmiotowe

Uchwały Rady Gminy z 17 lutego 2017 r.

Uchwały Rady Gminy podjęte na XVIII sesji Rady Gminy w Konarzynach w dniu 17 lutego 2017 r.

Uchwała Nr XVIII/148/2017 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe

Uchwała Nr XVIII/149/2017 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Uchwała Nr XVIII/150/2017 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie kryteriów naboru do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Konarzyny, oraz określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
Dz. Urz. z 17.03.2017 r. poz. 960

Uchwała Nr XVIII/151/2017 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie kryteriów naboru do klas pierwszych publicznej szkoły podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Konarzyny, oraz okreslenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
Dz. Urz. z 17.03.2017 r. poz. 961

Uchwała Nr XVIII/152/2017 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie Regulaminu udzielania dofinansowania na zadania z zakresu ochrony środowiska
Dz. Urz. z 24.03.2017 r. poz. 1031

Uchwała Nr XVIII/153/2017 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017

Uchwała Nr XVIII/154/2017 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 17 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Wytworzył: Ewelina Tyborska
Data wytworzenia: 2017-02-23 08:48
Opublikował: Administrator
Data opublikowania: 2017-07-27 12:14
Ostatnia zmiana: s
Data ostaniej zmiany: 2017-12-30 04:01
Rejestr zmian tej strony
Liczba wyświetleń strony: 572