Menu podmiotowe


Menu przedmiotowe

Uchwały Rady Gminy z dnia 22 czerwca 2017 r.

UCHWAŁY RADY GMINY W KONARZYNACH PODJĘTE NA XXI SESJI RADY GMINY W KONARZYNACH W DNIU 22 CZERWCA 2017 R.

1. Uchwała Nr XXI/171/2017 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 22 czerwca 2017 r, w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Konarzyny za rok 2016
2. Uchwała Nr XXI/172/2017 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Konarzyny za rok 2016
Dz. Urz. z 21.07.2017 r. poz. 2743
3. Uchwała Nr XXI/173/2017 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie diet dla sołtysów Gminy Konarzyny
4. Uchwała Nr XXI/174/2017 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat instrumentem płatniczym
Dz. Urz. z 21.07.2017 r. poz. 2744
5. Uchwała Nr XXI/175/2017 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych dodatków i składników wynagrodzenia (zmiana: URG XXV/206/2017 z dnia 19.12.2017 r.)
6. Uchwała Nr XXI/176/2017 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub załkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
Dz. Urz. z 25.07.2017 r. poz. 2770
7. Uchwała Nr XXI/177/2017 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 22 czerwca 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Chojnickiego na zadanie pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 2515G w Konarzynach"
8. Uchwała Nr XXI/178/2017 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017
9. Uchwała Nr XXI/179/2017 Rady Gminy w Konarzynqach z dnia 22 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wileoletniej prognozy finansowej 

Wytworzył: Ewelina Tyborska
Data wytworzenia: 2017-07-07 12:51
Opublikował: Administrator
Data opublikowania: 2017-07-27 12:20
Ostatnia zmiana: uaktualniono
Data ostaniej zmiany: 2019-08-05 12:33
Rejestr zmian tej strony
Liczba wyświetleń strony: 652