Menu podmiotowe


Menu przedmiotowe

Uchwały Rady Gminy z dnia 19 września 2017 r.

Uchwały Rady Gminy w Konarzynach podjęte na XXII sesji Rady Gminy w Konarzynach:
Uchwała Nr XXII/180/2017 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 19 września 2017 r. w sprawie zamiany gruntów pomiędzy Gminą Konarzyny a Skarbem Państwa - Nadleśnictwem Osusznica

Uchwała Nr XXII/181/2017 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 19 września 2017 r. w sprawie statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Konarzynach - zmiana statutu uchwała Nr XV/172/2021

Uchwała Nr XXII/182/2017 Rady Gminy w Konarzynachz dnia 19 września 2017 r. w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji zelowej na dofinansowanie prac związanych z modernizacją źródeł energii cieplnej na terenie Gminy Konarzyny w ramach projektu "Czyste powietrze Pomorza - eKonarzyny" przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gosodarki Wodnej w Gdańsku

Uchwała Nr XXII/183/2017 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 19 września 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Parszczenica dla działki nr 389/9 obręb geodezyjny Zielona Chocina gm. Konarzyny

Uchwała Nr XXII/184/2017 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 19 wrzesnia 2017 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa miejsca wypoczynku i rekreacji nad Jeziorem Bublik wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz połączenie ścieżek rowerowych w miejscowości Żychckie Osady"

Uchwała Nr XXII/185/2017 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 19 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017

Uchwała Nr XXII/186/2017 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 19 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Wytworzył: Ewelina Tyborska
Data wytworzenia: 2021-03-15 09:02
Opublikował: Administrator
Data opublikowania: 2017-09-29 08:36
Ostatnia zmiana: aktualizacja
Data ostaniej zmiany: 2021-03-15 09:04
Rejestr zmian tej strony
Liczba wyświetleń strony: 581