Menu podmiotowe


Menu przedmiotowe

Uchwały Rady Gminy w Konarzynach z dnia 23 listopada 2017 r.

Uchwała Nr XXIV/192/2017 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie "Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018"

Uchwała Nr XXIV/193/2017 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 23 listopada 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie opłaty targowej

Uchwała Nr XXIV/194/2017 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie stawek i zwolnień podatku od nieruchomości

Uchwała Nr XXIV/195/2017 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej dla celów podatku rolnego

Uchwała Nr XXIV/196/2017 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie średniej powierzchni gospodarstwa rolnego w Gminie Konarzyny na rok 2018

Uchwała Nr XXIV/197/2017 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości stawki opłaty

Uchwała Nr XXIV/198/2017 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 23 listopada 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkoomanii oraz planu wydatków na rok 2017

Uchwała Nr XXIV/199/2017 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017

Uchwała Nr XXIV/200/2017 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 23 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Wytworzył: Ewelina Tyborska
Data wytworzenia: 2017-12-01 15:06
Opublikował: Administrator
Data opublikowania: 2017-12-01 15:06
Ostatnia zmiana: s
Data ostaniej zmiany: 2017-12-30 03:37
Rejestr zmian tej strony
Liczba wyświetleń strony: 578