Menu podmiotowe


Menu przedmiotowe

Uchwały Rady Gminy w Konarzynach z dnia 19 grudnia 2017 r.

Uchwała Nr XXV/201/2017 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie planu pracy Rady Gminy w Konarzynach na rok 2018

Uchwała Nr XXV/202/2017 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2018

Uchwała Nr XXV/203/2017 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia planu pracy stałych komisji Rady Gminy na rok 2018

Uchwała Nr XXV/204/2017 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii oraz planu wydatków na rok 2018

Uchwała Nr XXV/205/2017 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 19 grudnia 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywaniu Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017

Uchwała Nr XXV/206/2017 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 19 grudnia 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie Regulaminu okreslającego wysokość oraz szczeółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóruch innych dodatków i składników wynagrodzenia

Uchwała Nr XXV/207/2017 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017

Uchwała Nr XXV/208/2017 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej

Uchwała Nr XXV/209/2017 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2018

Wytworzył: Ewelina Tyborska
Data wytworzenia: 2017-12-22 11:05
Opublikował: Administrator
Data opublikowania: 2017-12-22 12:36
Ostatnia zmiana: s
Data ostaniej zmiany: 2017-12-30 03:34
Rejestr zmian tej strony
Liczba wyświetleń strony: 655