Menu podmiotowe


Menu przedmiotowe

Uchwały Rady Gminy w Konarzynach z dnia 4 marca 2016 r.

Uchwała Nr XI/91/2016 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie Programu Wspierania Rodziny w Gminie Konarzyny na lata 2016-2018

Uchwała Nr XI/92/2016 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Konarzyny na lata 2016-2022

Uchwała Nr XI/93/2016 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie kryteriów naboru do klas pierwszych szkoły podstawowej  i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Konarzyny, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
Dz. Urz. z 30.03.2016 r. poz. 1267

Uchwała Nr XI/94/2016 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Gminy Konarzyny do wspólnej realizacji projektu pn. "Pomorskie Szlaki Kajakowe - Meandry Brdy i Chociny" planowanego do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Uchwała Nr XI/95/2016 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Konarzyny na rok 2016"

Uchwała Nr XI/96/2016 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie Regulaminu udzielania dofinansowania na zadania z zakresu ochrony środowiska
Dz. Urz. z 31.03.2016 r. poz. 1306

Uchwała Nr XI/97/2016 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 4 marca 2016 r. o zmianie uchwały w sprawie okreslenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Konarzyny oraz warunków i zasad korzystania z nich
Dz. Urz. z 30.03.2016 r. poz. 1284

Uchwała Nr XI/98/2016 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie Gminy Konarzyny na rok 2017 środków stanowiących fundusz sołecki

Uchwała Nr XI/99/2016 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Konarzyny

Uchwała Nr XI/100/2016 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016

Uchwała Nr XI/101/2016 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 4 marca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Wytworzył: Ewelina Tyborska
Data wytworzenia: 2016-03-10 09:51
Opublikował: Administrator
Data opublikowania: 2017-07-27 11:22
Ostatnia zmiana: aktywacja linków
Data ostaniej zmiany: 2018-01-16 10:49
Rejestr zmian tej strony
Liczba wyświetleń strony: 664