Menu podmiotowe


Menu przedmiotowe

Uchwały Rady Gminy w Konarzynach z dnia 23 maja 2016 r.

Uchwały Rady Gminy w Konarzynach podjęte na sesji 23 maja 2016 r.

Uchwała Nr XII/102/2016 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 23 maja 2016 r. w sprawie organizowania gminnych przewozów pasażreskich
Dz. Urz. z 10.06.2016 r. poz. 2150

Uchwała Nr XII/103/2016 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 23 maja 2016 r. w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Konarzyny
Dz. Urz. z 16.06.2016 r. poz. 2216

          Uchwała Nr XII/103/2016 obowiązuje do 30.06.2017 r.

Uchwała Nr XII/104/2016 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 23 maja 2016 r. w sprawie wstępnej lokalizacji  nowych przystanków komunikacyjnych przy drodze wojewódzkiej  nr 212 w miejscowości Zielona Chocina i Zielona Huta

Uchwała Nr XII/105/2016 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 23 maja 2016 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych  przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy oraz opróżniania zbiorników bezdodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
Dz. Urz. z 09.06.2016 r. poz. 2132

Uchwała Nr XII/106/2016 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 23 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Porozumienia - Umowy Partnerskiej z dnia 12.04.2016 r. w sprawie określenia zasad współpracy przy realizacji projektu pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 2512G w Konarzynach

Uchwała Nr XII/107/2016 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 23 maja 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016

Uchwała Nr XII/108/2016 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 23 maja 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Wytworzył: Ewelina Tyborska
Data wytworzenia: 2016-05-31 14:55
Opublikował: Administrator
Data opublikowania: 2017-07-27 11:26
Ostatnia zmiana: aktywacja linków
Data ostaniej zmiany: 2018-01-16 10:39
Rejestr zmian tej strony
Liczba wyświetleń strony: 559