Menu podmiotowe


Menu przedmiotowe

Rok 2007

Zarządzenie Nr 55/07 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 54/2007 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2007

Zarządzenie Nr 53/07 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2007

Zarządzenie Nr 52/07 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 14 grudnia 2007 r. w sprawie zmiany nazwy i zakresu działania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Zarządzenie Nr 51/07 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 13 grudnia 2007 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2007

Zarządzenie Nr 50/2007 Wójta Gminy konarzyny z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2007

Zarządzenie Nr 49/2007 Wójta Gminy konarzyny z dnia 21 listopada 2007 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2007

Zarządzenie Nr 48/07 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie zwrotu kosztów używania - na obszarze kraju- przez pracowników Urzędu Gminy w Konarzynach do celów służbowych samochodó osobowych nie będących własnoscią pracodawcy

Zarządzenie Nr 47/07 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 12 listopada 2007 r. w sprawie przyjecia projektu budżetu gminy na rok 2008, informacji o stanie mienia komunalnego oraz prognozy długu na rok 2008

Zarządzenie Nr 46/07 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 5 listopada 2007 r. w sprawie powołania i zadań Komisji Stypendialnej w celu opiniowania wniosków o udzielenie pomocy materialnej dla uczniów

Zarządzenie Nr 45/07 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 2 listopada 2007 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 44/07 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 30 października 2007 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2007

Zarządzenie Nr 43/07 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 18 października 2007 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2007

Zarządzenie Nr 42/07 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 28 września 2007 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Konarzyny dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Zarządzenie Nr 41/07 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 25 września 2007 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2007

Zarządzenie Nr 40/07 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 19 września 2007 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 39/2007 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 10 września 2007 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przeprowadzenia okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych oraz kierowników gminnych...

Zarządzenie Nr 38/07 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 5 września 2007 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 37/2007 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2007

Zarządzenie Nr 36/2007 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 28 sierpnia 2007 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2007 r.

Zarządzenie Nr 34/2007 Wójta Gminy konarzyny z dnia 26 lipca 2007 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2007

Zarządzenie Nr 33/2007 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 18 lipca 2007 r. w sprawie norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego dla pracowników obsługi zatrudnionych w gminie Konarzyny

Zarządzenie Nr 32/2007 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 18 lipca 2007 r. w sprawie realizacji wydatków o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 14.000 Euro


Zarządzenie Nr 31/07 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 16 lipca 2007 r. w sprawie ustalenia rocznych stawek czynszu najmu i dzierżawnego

Zarządzenie Nr 30/2007 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2007

Zarządzenie Nr 29/2007 w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 28/2007 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2007Zarządzenie Nr 55/07 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 27/2007 w sprawie powierzenia Komisji Urbanistyczno- Architektonicznej Gminy Przechlewo funkcji organu doradczego w sprawach zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Konarzyny

Zarządzenie Nr 26/2007 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2007

Zarządzenie Nr 25/2007 w sprawie zwrotu kosztów używania na obszarze kraju przez pracowników Urzędu Gminy w Konarzynach do celów służbowych samochodów nie będących własnością pracodawcy

Zarządzenie Nr 24/2007 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2007

Zarządzenie Nr 23/2007 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2007

Zarządzenie Nr 22./2007 w sprawie powołania Komisji Stypendialnej w celu opiniopwania wniosków o udzielenie pomocy materialnej dla uczniów

Zarządzenie Nr 21/2007 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2007

Zarządzenie Nr 20/2007 w sprawie ustalenia odpłatności za wypożyczenie sprzętu z pomieszczeń stanowiących własność gminy oraz usługi fotograficzne i wideofilmowanie świadczone przez GOK

Zarządzenie Nr 19/2007 w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 18/2007 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2007

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 17 a/2007 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2007

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 17/2007 w sprawie powołania komisji do celów konsultacyjnych dotyczącej wyboru podmiotów do realizacji zadania oraz wysokości dotacji dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 16/2007 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2007

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 15/2007 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2007 

Zarządzenie Nr 14/2007 Wójta Gminy w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 13/2007 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2006

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 11/2007 w sprawie zakładowego planu kont dla Urzędu Gminy

Zarządzenie Nr 10/2007 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2007

Zarządzenie nr 9/2007 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2007

Zarządzenie Nr 8/2007 w sprawie ustalenia stawki miesięcznej czynszu najmu

Zarządzenie Nr 7/2007 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2007

Zarządzenie Nr 6/2007 w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 5/2007 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2007

Zarządzenie Nr 4/2007 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków zastępcy wójta

Zarządzenie Nr 3/2007 w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 2/2007 w sprawie ustalenia wysokości pogotowia kasowego

Zarządzenie Nr 1/2007 w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2007

Wytworzył: Ewelina Tyborska
Data wytworzenia: 2008-01-15 11:02
Opublikował: Administrator
Data opublikowania: 2008-01-15 11:02
Ostatnia zmiana: Edycja artykułu
Data ostaniej zmiany: 2018-02-17 00:43
Rejestr zmian tej strony
Liczba wyświetleń strony: 874