Menu podmiotowe


Menu przedmiotowe

Uchwały Rady Gminy w Konarzynach z dnia 19 grudnia 2016 r.

Uchwały Rady Gminy w Konarzynach podjęte na sesji 19 grudnia 2016 r.

Uchwała Nr XVI/132/2016 w sprawie planu pracy Rady Gminy w Konarzynach na rok 2017

Uchwała Nr XVI/133/2016 w sprawie planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2017

Uchwała Nr XVI/134/2016 w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Gminy na rok 2017

Uchwała Nr XVI/135/2016 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii oraz planu wydatków na rok 2017

Uchwała Nr XVI/136/2016 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Chojnickiego na zadanie pn.: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1750G w miejscowości Konarzyny ul. Szeroka i ul. Lotnicza"

Uchwała Nr XVI/137/2016 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Chojnickiego na zadanie pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 2512G w Konarzynach"

Uchwała Nr XVI/138/2016 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016

Uchwała Nr XVI/139/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Uchwała Nr XVI/140/2016 w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej

Uchwała Nr XVI/141/2016 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2017
Dz. Urz. z 29.12.2016 r. poz. 4659

Uchwała Nr XVI/142/2016 w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Gminy Konarzyny do wspólnej realizacji projektu pn. "Energia ze żródeł odnawialnych!" planowanego do realizacji w ramach Poddziałania 10.3.1 Odnawialne źródła energii - wspieranie dotacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, którego wnioskodawcą będzie Gmina Brusy

Wytworzył: Ewelina Tyborska
Data wytworzenia: 2016-12-27 14:53
Opublikował: Administrator
Data opublikowania: 2017-07-27 12:12
Ostatnia zmiana: aktywacja linków
Data ostaniej zmiany: 2018-01-16 09:54
Rejestr zmian tej strony
Liczba wyświetleń strony: 660