Menu podmiotowe


Menu przedmiotowe

Uchwały Rady Gminy z dnia 5 marca 2015 r.

Uchwały podjęte na sesji w dniu 5 marca 2015 r.

1. Uchwała Nr IV/26/2015 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie Gminy Konarzyny na rok 2016 środków stanowiących fundusz sołecki (91.5 KB)

2. Uchwała Nr IV/27/2015 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie wykazu osób uprawnionych do pobierania podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa (99.7 KB)
Dz. Urz. z 20.03.2015 r. poz. 933

3. Uchwała Nr IV/28/2015 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie "programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Konarzyny na 2015 rok" (179.8 KB)

4. Uchwała Nr IV/29/2015 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie kryteriów naboru do publicznego przedszkola prowadzonego przez Gminę Konarzyny na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego  (389.6 KB)

Dz. Urz. z 08.04.2015 r. poz. 1148

5. Uchwała Nr IV/30/2015 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 5 marca 2015 r. o zmianie uchwały w sprawie podziału Gminy Konarzyny na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych (94.8 KB)

Dz. Urz. z 20.03.2015 r. poz. 934

6. Uchwała Nr IV/31/2015 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Konarzynach oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania (185.7 KB)

7. Uchwała Nr IV/32/2015 Rady Gminy Konarzyny z dnia 5 marca 2015 r. o zmianie uchwały w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Konarzynach (97.1 KB)

8. Uchwała Nr IV/33/2015 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015 (1 MB)

9. Uchwała Nr IV/34/2015 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 5 marca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej (7.7 MB)

Wytworzył: Ewelina Tyborska
Data wytworzenia: 2015-03-13 11:02
Opublikował: Administrator
Data opublikowania: 2017-07-26 09:11
Ostatnia zmiana: aktywacja linków
Data ostaniej zmiany: 2018-01-16 12:01
Rejestr zmian tej strony
Liczba wyświetleń strony: 564