Menu podmiotowe


Menu przedmiotowe

Uchwały Rady Gminy z dnia 18 czerwca 2015 r.

Uchwały Rady Gminy w Konarzynach podjęte na sesji 18 czerwca 2015 r.

1. Uchwała Nr VI/42/2015 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Konarzyny za rok 2014

2. Uchwała Nr VI/43/2015 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Konarzyny za rok 2014

Dz. Urz. z 14.07.2015 r. poz. 2153

3. Uchwała Nr VI/44/2015 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie współpracy ze Stowarzyszeniem Wdzydzko- Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka "Mòrénka"

4. Uchwała Nr VI/45/2015 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie współpracy ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania Sandry Brdy

5. Uchwała Nr VI/46/2015 Rady Gminy w KOnarzynach z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 4 do Porozumienia - Umowy partnerskiej z dnia 15.05.2013 r. w sprawie współpracy przy realizacji projektu pn.: "Chojnicko - Człuchowski Miejski Obszar Funkcjonalny"

6. Uchwała Nr VI/47/2015 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych w Gminie Konarzyny
Dz. Urz. z 14.07.2015 r. poz. 2154

7. Uchwała Nr VI/48/2015 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie powołania zespołu w celu przedstawienia Radzie Gminy opinii o zgłoszonym kandydacie na ławnika Sądu Rejonowego w Człuchowie

8. Uchwała Nr VI/49/2015 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Konarzyny

Dz. Urz. z 14.07.2015 r. poz. 2155

9. Uchwała Nr VI/50/2015 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 18 czerwca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

10. Uchwała Nr VI/51/2015 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 18 czerwca 2015 r.  zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Wytworzył: Ewelina Tyborska
Data wytworzenia: 2015-06-23 11:51
Opublikował: Administrator
Data opublikowania: 2017-07-26 09:54
Ostatnia zmiana: aktywacja linków
Data ostaniej zmiany: 2018-01-16 11:44
Rejestr zmian tej strony
Liczba wyświetleń strony: 647