Menu podmiotowe


Menu przedmiotowe

Uchwały Rady Gminy z dnia 10 września 2015 r.

Uchwały Rady Gminy w Konarzynach podjęte na VII sesji Rady Gminy w Konarzynach w dniu 10 września 2015 r.

1. Uchwała Nr VII/52/2015 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 10 września 2015 r. w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Człuchowie na kadencję w latach 2016- 2019

2. Uchwała Nr VII/53/2015 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 10 września 2015 r. o zmianie uchwały w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji  urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących  w posiadaniu Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Konarzynach

3. Uchwała Nr VII/54/2015 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 10 września 2015 r. o zmianie "Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie"

4. Uchwała Nr VII/55/2015 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 10 września 2015 r. w sprawie "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Konarzyny"

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej obowiązywał do 19 stycznia 2017 r. od 20 stycznia 2017 r. obowiązuje nowy Plan Gospodarki Niskoemisyjnej przyjęty uchwałą Nr VII/143/2017 z 20.01.2017 r.

 

5. Uchwała Nr VII/56/2015 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 10 września 2015 r. w sprawie apelu o odrzucenie zapisów projektu ustawy Prawo wodne

6. Uchwała Nr VII/57/2015 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 10 września 2015 r. o zmianie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Konarzyny oraz warunków i zasad korzystania z nich - wchodzi w życie 24 października 2015 r.

Dz. Urz. z 09.10.2015 r. poz. 3099

7. Uchwała Nr VII/58/2015 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 10 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

8. Uchwała Nr VII/59/2015 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 10 września 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Wytworzył: Ewelina Tyborska
Data wytworzenia: 2015-09-17 12:36
Opublikował: Administrator
Data opublikowania: 2017-07-26 10:00
Ostatnia zmiana: aktywacja linków
Data ostaniej zmiany: 2018-01-16 11:34
Rejestr zmian tej strony
Liczba wyświetleń strony: 614