Menu podmiotowe


Menu przedmiotowe

Uchwały Rady Gminy z dnia 18 grudnia 2015 r.

Uchwały Rady Gminy w Konarzynach podjęte na sesji 18 grudnia 2015 r.

Uchwała Nr X/76/2015 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie planu pracy Rady Gminy w Konarzynach na rok 2016

Uchwała Nr X/77/2015 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2016

Uchwała Nr X/78/2015 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady  Gminy na rok 2016

Uchwała Nr X/79/2015 z dnia 18 grudnia 2015 r. o zmianie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  i Przeciwdziałania Narkomanii oraz planu wydatków na rok 2015

Uchwała Nr X/80/2015 z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii oraz planu wydatków na rok 2016 plan wydatków na rok 2016 został zmieniony 22.09.2016 r.

Uchwała Nr X/81/2015 z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości stawki opłaty
Dz. Urz. z 30.12.2015 r. poz. 4563

Uchwała Nr X/82/2015 z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Dz. Urz. z 30.12.2015 r. poz. 4576 - obowiązywała do 31.12.2020 r.

Uchwała Nr X/83/2015 z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę
Dz. Urz. z 30.12.2015 r. poz. 4577

         Uchwała Nr X/83/2015 obowiązuje do 30.06.2017 r.

Uchwała Nr X/84/2015 z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie przebiegu istniejących dróg gminnych na obszarze Gminy Konarzyny

Uchwała Nr X/85/2015 z dnia 18 grudnia 2015 r. o zmianie uchwały w sprawie stawek podatku od środków transportowych i wprowadzenia innych zwolnień niż określone w ustawie
Dz. Urz. z 30.12.2015 r. poz. 4579

Uchwała Nr X/86/2015 z dnia 18 grudnia 2015 r. o zmianie uchwały w sprawie wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym
Dz. Urz. z 30.12.2015 r. poz. 4578

Uchwała Nr X/87/2015 z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

Uchwała Nr X/88/2015 z dnia 18 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Uchwała Nr X/89/2015 z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej

Uchwała Nr X/90/2015 z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2016

Wytworzył: Ewelina Tyborska
Data wytworzenia: 2021-01-22 08:16
Opublikował: Administrator
Data opublikowania: 2017-07-27 11:14
Ostatnia zmiana: aktualizacja
Data ostaniej zmiany: 2021-01-22 08:16
Rejestr zmian tej strony
Liczba wyświetleń strony: 666