Menu podmiotowe


Menu przedmiotowe

Rok 2008

Zarządzenia Wójta Gminy - rok 2008 

Zarządzenie Nr 1/2008 z dnia 3 stycznia 2008 r. w sprawie powołania komisji do celów konsultacyjnych dotyczących wyboru podmiotów do realizacji zadania oraz wysokości dotacji dla podmiotów prowadzących działalność podmiotu publicznego (130KB) (2400KB)

Zarządzenie Nr 2/2008 z dnia 14 stycznia 2008 r. w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2008 (2664KB)

Zarządzenie Nr 3/2008 z dnia 22 stycznia 2008 r. w sprawie gminnego programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków lub szczelnych zbiorników bezodpływowych oraz modernizacji własnego ujęcia wody na terenie gminy Konarzyny (131KB)

Zarządzenie Nr 4/2008 z dnia 22 stycznia 2008 r. w sprawie gminnego programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków lub szczelnych zbiorników bezodpływowych oraz modernizacji własnego ujęcia wody na terenie gminy Konarzyny (132KB)

Zarządzenie Nr 5/2008 z dnia 23 stycznia 2008 r. w sprawie powołania Zespołu Roboczego ds Opracowania i Realizacji Planu Działania Programu Integracji Społecznej w Gminie Konarzyny (174KB)

Zarządzenie Nr 6/2008 z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie wyboru podmiotów oraz wysokości dotacji na rok 2008 dla podmiotów realizujących zadania publiczne (149KB)

Zarządzenie Nr 7/2008 z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2008 (523KB)

Zarządzenie Nr 8/2008 z dnia 5 lutego 2008 r. w sprawie powołania Zespołu ds Aktualizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Konarzyny (166KB)

Zarządzenie Nr 9/2008 z dnia 5 lutego 2008 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2008 (454KB)

Zarządzenie Nr 10/2008 z dnia 13 lutego 2008 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2008 (386KB)

Zarządzenie Nr 11/2008 z dnia 6 marca 2008 r. przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2007 rok (10468KB)

Zarządzenie Nr 12/2008 z dnia 10 marca 2008 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2008 (2400KB)

Zarządzenie Nr 13/2008 z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie wyboru podmiotów oraz wysokości dotacji na rok 2008 dla podmiotów realizujących zadania publiczne (110KB)

Zarządzenie Nr 14/2008 z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie ustalenia odpłatności za wypożyczanie sprzętu z pomieszczeń stanowiących własność Gminy oraz usługi fotograficzne i wideofilmowanie świadczone przez GOK (127KB)

Zarządzenie Nr 15/2008 z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2008 (220KB)

Zarządzenie Nr 16/2008 z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie realizacji wydatków o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 14.000 euro (693KB)

Zarządzenie Nr 17/2008 z dnia 4 kwietnia 2008 r. w sprawie wprowadzenia zmian w bdżecie gminy na rok 2008 (1256KB)

Zarządzenie Nr 18/2008 z dnia 4 kwietnia 2008 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Konarzynach (158KB)

Zarządzenie Nr 19/2008 z dnia 15 kwietnia 2008 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2008 (88KB)

Zarządzenie Nr 20/2008 z dnia 28 kwietnia 2008 r. w sprawie ustalenia 2 maja 2008 r. dniem wolnym od pracy (53KB)

Zarządzenie Nr 21/2008 z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2008 (142KB)

Zarządzenie Nr 23/2008 z dnia 19 maja 2008 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2008 (54KB)

Zarządzenie Nr 24/2008 z dnia 23 maja 2008 r. w sprawie wprowadzenia zakazu podlewania ogródków przydomowych, trawników i innych upraw (39KB)

Zarządzenie Nr 25/2008 z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2008 (43KB)

Zarządzenie Nr 26/2008 z dnia 30 maja 2008 r. w sprawie wprowasdzenia zmian w budżecie gminy na rok 2008 (46KB)

Zarządzenie Nr 27/2008 z dnia 30 maja 2008 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędznicze w Urzędzie Gminy w Konarzynach (576KB)

Zarządzenie Nr 28/2008 z dnia 30 maja 2008 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przperowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Konarzyny (65KB)

Zarządzenie Nr 29/2008 z dnia 12 czerwca 2008 r. w sprawie gminnego programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków lub szczelnych zbiorników bezodpływowych oraz modernizacji własnego ujęcia wody na terenie gminy Konarzyny (59KB)

Zarządzenie Nr 30/2008 z dnia 12 czerwca 2008 r. w sprawie gminnego programu budowy i finansowania przydomowoych oczyszczalni ścieków lub szczelnych zbiorników bezodpływowych oraz modernizacji własnego ujęcia wody na terenie gminy Konarzyny (59KB)

Zarządzenie Nr 31/2008 z dnia 12 czerwca 2008 r. w sprawie gminnego programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków lub szczelnych zbiorników bezodpływowych oraz modernizacji własnego ujęcia wody na terenie gminy Konarzyny (59KB)

Zarządzenie Nr 32/2008 z dnia 12 czerwca 2008 r. w sprawie gminnego programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków lub szczelnych zbiorników bezodpływowych oraz modernizacji własnego ujęcia wody na terenie gminy Konarzyny (59KB)

Zarządzenie Nr 33/2008 z dnia 16 czerwca 2008 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2008 (50KB)

Zarządzenie Nr 34/2008 z dnia 16 czerwca 2008 r. w sprawie sporządzenia skonsolidowanego bilansu (222KB)

Zarządzenie Nr 35/2008 z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2008 (54KB)

Zarządzenie Nr 36/2008 z dnia 22 lipca 2008 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2008 (50KB)

Zarządzenie Nr 37/2008 z dnia 31 lipca 2008 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2008 (50KB)

Zarządzenie Nr 38/2008 z dnia 1 sierpnia 2008 r. w sprawie powołania komisji przetargowej (47KB)

Zarządzenie Nr 39/2008 z dnia 4 sierpnia 2008 w sprawie powołania komisji przetargowej (46KB)

Zarządzenie Nr 40/2008 z dnia 14 sierpnia 2008rku w sprawie powołania komisji ds przetargu (80KB)

Zarządzenie Nr 41/2008 z dnia 18 sierpnia 2008r. w sprawie ustalenia stawki czynszu miesięcznego za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali (477KB)

Zarządzenie Nr 42/2008 z dnia 18 sierpnia 2008 r. w sprawie wprowadzenia zmain w budżecie gminy na 2008r. (305KB

Zarządzenie Nr 44/2008 z dnia 21 sierpnia 2008r. w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu gminy za I półrcze 2008r. (90KB)/informacja opisowa z wykonania budżetu do wglądu w sekretariacie UG/

Zarządzenie Nr 45/2008 z dnia 26 sierpnia 2008 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2008

Zarządzenie Nr 46/2008 z dnia 04 września 2008r. w sprawie ustalenia miesięcznej stawki czynszu lokalu użytkowego w budynku przystanku (69KB) (1408KB)

Zarządzenie Nr 47/2008 z dnia 08 września 2008r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Konarzyny (110KB) - nieaktualne

Zarządzenie Nr 48/2008 z dnia 16 września 2008 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2008 (2631KB)

Zarządzenie Nr 49/2008 z dnia 24 września 2008 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzedzie Gminy Konarzyny (61KB)


Zarządzenie Nr 50/2008 z dnia 30 września 2008 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2008
(554KB)


Zarządzenie Nr 51/2008 z dnia 2 października 2008 r. w sprawie odwołania członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii (52KB)

Zarządzenie Nr 52/2008 z dnia 13 października 2008 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2008
(1494KB) 


Zarządzenie Nr 53/2008 z dnia 21 października 2008 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2008 (676KB) 

Zarządzenie Nr 54/2008 z dnia 29 października 2008 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy (39KB)

Zarządzenie Nr 55/2008 z dnia 29 października 2008 r. w sprawie powołania i zadań Komisji Stypendialnej w celu opiniowania wniosków o udzielenie pomocy materialnej dla uczniów  (112KB)

Zarządzenie Nr 56/2008 z dnia 30 października 2008 r. w sprawie powołania komisji przetargowej  (42KB)

Zarządzenie Nr 57/2008 z dnia 13 listopada 2008 r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy na rok 2009, informacji o stanie mienia komunalnego oraz prognozy długu na rok 2009  (844KB)

Zarządzenie Nr 58/2008 z dnia 18 listopada 2008 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2008  (1281KB)

Zarządzenie Nr 59/2008 z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2008  (324KB)

Zarządzenie Nr 60/2008 z dnia 20 listopada 2008 r. wsprawie stałych dyżurów na terenie gminy Konarzyny na czas zagrożenia i wojny  (127KB)

Zarządzenie Nr 61/2008 z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2008 (1.4 MB)

Zarządzenie Nr 62/008 z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert mającego na celu przyznanie dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych w 2009 r. (243.7 KB)

Zarządzenie Nr 63/2008 z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2008 (3 MB)

Zarządzenie Nr 64/2008 z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2008 (908.4 KB)

Zarządzenie Nr 65/2008 z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2008 (611 KB)

Zarządzenie Nr 66/2008 z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie inwentaryzacji składników majątku Urzędu Gminy w jednostkach objętych budżetem gminy w 2008 r. (45 KB)

Zarządzenie Nr 67/2008 z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji majątku obrony cywilnej w magazynie sprzętu OC gminy Konarzyny (46.5 KB)

Zarządzenie Nr 68/2008 z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie wprowadzen zmian w budżecie gminy na rok 2008  (835.3 KB)

Wytworzył: Bożena Miszewska
Data wytworzenia: 2008-01-17 08:39
Opublikował: Administrator
Data opublikowania: 2008-01-17 08:39
Ostatnia zmiana: Edycja artykułu
Data ostaniej zmiany: 2018-02-17 00:30
Rejestr zmian tej strony
Liczba wyświetleń strony: 972