Menu podmiotowe


Menu przedmiotowe

Uchwały Rady Gminy z dnia 19 grudnia 2014 r.

Uchwała Nr II/6/2014 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie planu pracy Rady Gminy w Konarzynach na rok 2015 (168.7 KB)

Uchwała Nr II/7/2014 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2015 (169 KB)

Uchwała Nr II/8/2014 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Gminy na rok 2015 (255.8 KB)

Uchwała Nr II/9/2014 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii oraz planu wydatków na rok 2015 (287.9 KB)

Uchwała Nr II/10/2014 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Konarzyny (215 KB)
Dz. Urz. z 05.01.2015 r. poz. 6

                 Uchwała Nr II/10/2014 r. obowiązuje do 30.06.2017 r.

Uchwała Nr II/11/2014 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę (103.7 KB)   
Dz. Urz. z 05.01.2015 r. poz. 7

                 Uchwała Nr II/11/2014 z 19.12.2014 r. straciła moc 14.01.2016 r.

Uchwała Nr II/12/2014 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 19 grudnia 2014 r. o zmianie Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych dodatków i składników wynagrodzenia (100.1 KB)
Dz. Urz. z 08.01.2015 r. poz. 30

                  Uchwała Nr II/12/2014 z 19.12.2014 r. utraciła moc 1.09.2017 r.

Uchwała Nr II/13/2014 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Konarzyny (88.9 KB)

Uchwała Nr II/14/2014 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia diet dla Przewodniczącego Rady, Wiceprzewodniczącego Rady, Przewodniczących komisji i Radnych (94.3 KB)

Uchwała Nr II/15/2014 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 19 grudnia 2014 r.  o zmianie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii oraz preliminarza wydatków na rok 2014 (189.1 KB)

Uchwała Nr II/16/2014 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014 (248.7 KB)

Uchwała Nr II/17/2014 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014 (589.1 KB)

Uchwała Nr II/18/2014 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 19 grudnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej (2 MB)

Uchwała Nr II/19/2014 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej (2.2 MB)

 

Uchwała Nr II/20/2014 Rady Gminy w Konarzynach  z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2015 (809.7 KB)

Wytworzył: Ewelina Tyborska
Data wytworzenia: 2014-12-29 10:48
Opublikował: Administrator
Data opublikowania: 2017-07-26 08:36
Ostatnia zmiana: uaktualniono
Data ostaniej zmiany: 2019-08-05 12:39
Rejestr zmian tej strony
Liczba wyświetleń strony: 609