Menu podmiotowe


Menu przedmiotowe

Uchwały Rady Gminy z dnia 10 października 2014 r.

Uchwała Nr XXXI/247/2014 z dnia 10 października 2014 r. w sprawie Strategii Rozwoju Gminy Konarzyny do roku 2020 (49 KB)

Uchwała Nr XXXI/248/2014 z dnia 10 października 2014 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 3 do Porozumienia - Umowy Partnerskiej z dnia 15.05.2013 r. w sprawie współpracy przy realizacji projektu pn.: "Chojnicko - Człuchowski Miejski Obszar Funkcjonalny" (2 MB)

Uchwała Nr XXXI/249/2014 z dnia 10 października 2014 r. o zmianie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii oraz preliminarza wydatków na rok 2014 (188.2 KB)

                           Uchwała Nr XXXI/249/2014 obowiązywała do 18 grudnia 2014 r.

Uchwała Nr XXXI/250/2014 z dnia 10 października 2014 r. w sprawie zatwierdzenia Porozumienia - Umowy Partnerskiej z dnia 23.09.2014 r. w sprawie współpracy przy realizaacji przedsięwzięcia pod nazwą "Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatu chojnickiego poprzez modernizację dróg powiatowych - etap II" (660.5 KB)

Uchwała Nr XXXI/251/2014 z dnia 10 października 2014 r. w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Konarzynach (171.5 KB) - obowiązuje do 9 września 2015 r.

Uchwała Nr XXXI/252/2014 z dnia 10 października 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014 (1.5 MB)

Uchwała Nr XXXI/253/2014 z dnia 10 października 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej (2.5 MB)

Wytworzył: Ewelina Tyborska
Data wytworzenia: 2014-10-21 11:26
Opublikował: Administrator
Data opublikowania: 2016-01-11 12:43
Ostatnia zmiana: aktywacja linków
Data ostaniej zmiany: 2018-02-20 13:23
Rejestr zmian tej strony
Liczba wyświetleń strony: 596