Menu podmiotowe


Menu przedmiotowe

Uchwały Rady Gminy z dnia 19 lutego 2013 r.

Uchwała Nr XX/148/2013 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Konarzyny na 2013 rok" (130.1 KB) - ogłoszona w Dz. Urz. z 07.03.2013 r. poz. 1311 (130.1 KB)

Uchwała Nr XX/149/2013 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie podziału Gminy Konarzyny na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych (69.7 KB) -
ogłoszna w Dz. Urz. z 07.03.2013 r. poz. 1304 (133.2 KB)

Uchwała Nr XX/150/2013 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 19 lutego 2013 r. o zmianie uchwały w sprawie "Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie na rok 2013" (68.3 KB)

Uchwała Nr XX/151/2013 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 19 lutego 2013 r. zieniajaca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej (7.7 MB)

Uchwała Nr XX/152/2013 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013 (183.3 KB)

Uchwała Nr XX/153/2013 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie utrzymania trwałości rezultatów projektu pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Konarzyny", który będzie realizowany jako zadanie wnioskowane przez Gminę Konarzyny do współfinansowania w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 - 2013 (69.1 KB)

Wytworzył: Ewelina Tyborska
Data wytworzenia: 2013-02-22 14:51
Opublikował: Administrator
Data opublikowania: 2013-02-22 14:51
Ostatnia zmiana: aktywacja linków
Data ostaniej zmiany: 2018-01-17 09:52
Rejestr zmian tej strony
Liczba wyświetleń strony: 506