Menu podmiotowe


Menu przedmiotowe

Uchwały Rady Gminy z dnia 25 kwietnia 2013 r.

Uchwały podjęte na sesji 25 kwietnia 2013 r.

1. Uchwała Nr XXII/161/2013 Rady Gminy w Konarzynach w sprawie uchylenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Konarzyny na 2013 rok"  (65.2 KB) -
ogłoszona w Dz. Urz. z 07.06.2013 r. poz. 2448 (124.3 KB)

2. Uchwała Nr XXII/162/2013 Rady Gminy w Konarzynach w sprawie "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Konarzyny na 2013 rok  (125.6 KB)

3. Uchwała Nr XXII/163/2013 Rady Gminy w Konarzynach w sprawie przyznania dotacji z budżetu gminy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Konarzynach  (60.2 KB) utraciła moc 19.09.2013 r.

4. Uchwała Nr XXII/164/2013 Rady Gminy  w Konarzynach w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Chojnckiego na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2512G Rzeczenica- Konarzyny na odcinku Konarzyny - DW 212 dł. ok. 2,0 km oraz nr 1750G Kiełpin Konarzyny na odc. ul. Szerokiej dl. ok. 0,350 km wraz z odcinkiem kanalizacji deszczowej w m. Konarzyny  (71.1 KB)

5. Uchwała Nr XXII/165/2013 Rady Gminy w Konarzynach w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Chojnickiego na zadanie pn. "wykonania nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej nr 1750G od miejscowości Żychckie Osady do miejscowości Żychce"  (65.7 KB)

6. Uchwała Nr XXII/166/2013 Rady Gminy w Konarzynach zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej  (2.7 MB) - utraciła moc 21.06.2013 r.

7. Uchwała Nr XXII/167/2013 Rady Gminy w Konarzynach w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013  (1.4 MB)

8. Uchwała Nr XXII/168/2013 Rady Gminy w Konarzynach w sprawie nadania nazwy przedszkolu samorządowemu w Konarzynach  (65.7 KB)

9. Uchwała Nr XXII/169/2013 Rady Gminy w Konarzynach w sprawie nadania imienia gimnazjum w Konarzynach (65.6 KB)

Wytworzył: Ewelina Tyborska
Data wytworzenia: 2013-05-20 13:56
Opublikował: Administrator
Data opublikowania: 2013-05-20 13:56
Ostatnia zmiana: aktywacja linków
Data ostaniej zmiany: 2018-01-17 09:46
Rejestr zmian tej strony
Liczba wyświetleń strony: 576