Menu podmiotowe


Menu przedmiotowe

Rok 2009

Zarządzenie Nr 67/2009 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2009

Zarządzenie Nr 66/2009 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2009

Zarządzenie Nr 65/2009 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2009

Zarządzenie Nr 64/2009 w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy Konarzyny i jednostkach organizacyjnych Gminy

Zarządzenie Nr 63/2009 w sprawie powołania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii

Zarządzenie Nr 62/2009 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2009

Zarządzenie Nr 61/2009 w sprawie powołania komisji do celów konsultacyjnych dotyczących wyboru podmiotów do realizacji zadania oraz wysokości dotacji dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego

Zarządzenie Nr 60/2009 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert mającego na celu przyznanie dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych w 2010 roku

Zarządzenie Nr 59/2009 w sprawie odwołania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii

Zarządzenie Nr 58/2009 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2009

Zarządzenie Nr 57/2009 w sprawie sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę

Zarządzenie Nr 56/2009 w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 55/2009 w sprawie powołania Zespołu ds Wdrażania i Monitorowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Konarzyny na lata 2008 - 2015

Zarządzenie Nr 54/2009 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2009

Zarządzenie Nr 53/2009 w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy na rok 2010, informacji o stanie mienia komunalnego oraz prognozy długu na rok 2010

Zarządzenie Nr 52/2009 w sprawie wprowadzenia Regulaminu konkursu na wolne stanowisko młodszego referenta ds. gospodarki komunalnej, budownictwa, inwestycji i zamówień publicznych Urzędu Gminy w Konarzynach

Zarządzenie Nr 51/2009 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na wolne stanowisko młodszego referenta ds. gospodarki komunalnej, budownictwa, inwestycji i zamówień publicznych Urzędu Gminy Konarzyny

Zarządzenie Nr 50/2009 w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 49/2009 w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 48/2009 w sprawie Instrukcji ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Konarzyny

Zarządzenie Nr 47/2009 z dnia 30.09.2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2009

Zarządzenie Nr 46/2009 w sprawie szczegółowych zasad polityki rachunkowości funduszy pomocowych

Zarzadzenie Nr 45/2009 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 11 września 2009 w sprawie powołania komisji przetargowej. 

Zarządzenie Nr 44/2009 z dnia 8 września 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2009

Zarządzenie Nr 43/2009 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2009.

Zarządzenie Nr 42/2009 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu miesięcznego za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali. 

Zarządzenie Nr 41/2009 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr 40/2009 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 24 sierpnia 2009 roku w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2009. 

Zarządzenie Nr 39/2009 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 19 sierpnia 2009 w sprawie : przyjęcia informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2009 r. 

Zarządzenie Nr 38/2009 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 11 sierpnia 2009 w sprawie ustalenia miesięcznej stawki czynszu najmu lokalu użytkowego w Zielonej Hucie 

Zarządzenie Nr 37/2009 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 10 sierpnia 2009 w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy.

Zarządzenie Nr 36/2009 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 4 sierpnia 2009 w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2009

Zarządzenie Nr 35/2009 z dnia 3 sierpnia 2009 w sprawie gminnego programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków lub szczelnych zbiorników bezodpływowych oraz modernizacji własnego ujęcia wody na terenie gminy Konarzyny 

Zarządzenie Nr 34/2009 z dnia 30 czerwca 2009 w sprawie maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Konarzyny

Zarządzenie Nr 33/2009 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 30 czerwca 2009 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Konarzynach 

Zarządzenie Nr 32/2009 Wójta Gminy Konarzyny zdnia 29 czerwca 2009 w sparwie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2009

Zarządzenie Nr 31/2009 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 22 czerwca 2009 w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego 

Zarządzenie Nr 30/2009 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 17 czerwca 2009 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2009

Zarządzenie Nr 29/2009 Wójta Gminy w Konarzynach z dnia 2 czerwca 2009 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2009

Zarządzenie Nr 28/09 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 1 czerwca 2009 r. 

Zarządzenie Nr 27/20009 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmain w budżecie gminy na rok 2009. 

Zarządzenie Nr 26/09 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 15 maja 2009 w sprawie powołania obwodowej komisji wyborczej w gminie Konarzyny, dla przeprowadzenia głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego 

Zarządzenie Nr 25/09 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 14 maja 2009 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 24/09 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 8 maja 2009 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. 

Zarządzenie Nr 24/09 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 8 maja 2009 w sprawie powołania konisji przetargowej 

Zarządzenie Nr 23/2009 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 7 maja 2009 r. w sprawie powołania Koordynatora d/s Programu Integracji Społecznej. 

Zarządzenie Nr 22/09 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 30 kwietnia 2009 w sprawie ustalenia miesięcznej stawki czynszu najmu loklai użytkowych w budynku Osrodka Zdrowia w Konarzynach 

Zarządzenie Nr 21/09 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 30 kwietnia 2009 w sprawie ogłoszenia konkursu dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych i nie działajacych w celu osiągnięcia zysku na wyłonienie partnera do realizacji projektu w ramach Piorytetu 9 działania 9.3 Programu Operacyjnego Lokalne Inicjatywy Obywatelskie. 

Zarządzenie Nr 20/09 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 30 kwietnia 2009 w sprawie wprowadzenia zakazu podlewania ogródkó przydomowych, trawników i innych upraw. 

Zarządzenie Nr 19/2009 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 29 kwietnia 2009 w sprawie wprowadzenie zmian w budżecie gminy na rok 2009

Zarządzenie nr 18/2009 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 28 kwietnia 2009 w sprawie okreslenia zasad oraz sposobu naliczania wypłaty ekwiwalentu pieniężnego strażakom OSP za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym. 

Zarządzenie Nr 17/2009 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 28 kwietnia 2009 w sprawie ewidencji i sporządzenia sprawosdań Rb-WS w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez UG w Konarzynach oraz jednostki organizacyjne Gminy 

Zarządzenie Nr 16/2009 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 28 kwietnia 2009 w sprawie regulaminu wynagrodzenia pracowników Urzedu Gminy w Konarzynach. 


Zarządzenie Nr 15/2009 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 16 kwietnia 2009 w sprawie powołania i zadań Komisji Stypendialnej w celu opiniowania wniosków o udzielenie pomocy materialnej dla uczniów 

Zarzadzenie Nr 14/2009 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 16 kwietnia 2009 w sprawie wyznaczania miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzedowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach do Parlamentu Europejskiego wyznaczonych na dzień 7 czerwca 2009 r. 

Zarządzenie Nr 13/2009 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 16 kwietnia 2009 w sprawie wprowadzenia mian w budżecie gminy na rok 2009

Zarządzanie Nr 12/2009 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 30 marca 2009 w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 11/2009 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 19 marca 2009 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2009

Zarządzenie Nr 10/2009 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 16 marca 2009 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2008.

Zarządzenie Nr 9/2009 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 4 marca 2009

Zarządzenie Nr 8/2009 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 4 lutego 2009 w sprawie wyboru podmiotów oraz wysokości dotacji na rok 2009 dla pomiotów realizujących zadania publiczne. 

Zarządzenie nr 7/2009 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 4 lutego 2009 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2009

Zarządzenie nr 6/2009 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 15 stycznia 2009 w sprawie utworzenia i organizacji Gminnego Zespołu Reagowania Kryzysowego w Gminie Konarzyny

Zarządzenie Nr 5/2009 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 15 stycznia 2009 w sprawie wprowadzenia procedur kontroli finansowej.

Zarządzenie Nr 4/2009 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 14 stycznia 2009 w sprawie powołania komisji do celów konsultancyjnych dotyczących wyboru podmiotów do realizacji zadania oraz wysokości dotacji dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego. 

Zarządzenie Nr 3/2009 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 12 stycznia 2009 w sprawie wyznaczenia osoby do wykonania czynności z zakresu prawa pracy wobec Wojta Gminy Konarzyny

Zarządzenie Nr 2/2009 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 8 stycznia 2009 w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2009

Zarządzenie Nr 1/2009 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 8 stycznia 2009 w sprawie ustalenia wysokości pogotowia kasowego na rok 2009

Wytworzył: Ewelina Tyborska
Data wytworzenia: 2009-12-15 14:15
Opublikował: Administrator
Data opublikowania: 2009-12-15 14:15
Ostatnia zmiana: Edycja artykułu
Data ostaniej zmiany: 2018-02-17 00:04
Rejestr zmian tej strony
Liczba wyświetleń strony: 1069