Menu podmiotowe


Menu przedmiotowe

Uchwały Rady Gminy z dnia 21 czerwca 2013 r.

Uchwały Rady Gminy w Konarzynach podjęte na sesji 21 czerwca 2013 r.

Uchwała Nr XXIII/170/2013 z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu dlugoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budzetowego jednostki samorządu terytorialnego  (63.6 KB)

Uchwała Nr XXIII/171/2013 z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Konarzyny za rok 2012  (60.8 KB)

Uchwała Nr XXIII/172/2013 z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia wójtowi gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Konarzyny za rok 2012  (63.2 KB)
- ogłoszona w Dz. Urz. z 15.07.2013 r. poz. 2842 (122.7 KB)

Uchwała Nr XXIII/173/2013 z dnia 21 czerwca 2013 r. o zmianie uchwały w sprawie nadania nazwy przedszkolu samorządowemu w Konarzynach  (65.2 KB)

Uchwała Nr XXIII/174/2013 z dnia 21 czerwca 2013 r. o zmianie uchwały w sprawie nadania imienia gimnazjum w Konarzynach  (65 KB)

Uchwała Nr XXIII/175/2013 z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków  (242.9 KB)
- ogłoszona w Dz. Urz. z 11.07.2013 r. poz. 2803 (446.8 KB)

Uchwała Nr XXIII/176/2013 z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie Programu Wspierania Rodziny w Gminie Konarzyny na lata 2013 - 2015  (224.3 KB)

Uchwała Nr XXIII/177/2013 z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie przystąpienia do prac nad "Strategią Rozwoju Gminy KOnarzyny do roku 2020"  (59.7 KB)

Uchwała Nr XXIII/178/2013 z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia Porozumienia - Umowy Partnerskiej w sprawie współpracy przy realizacji projektu pn.: "Chojnicko - Człuchowski Miejski Obszar Funkcjonalny"  (1.4 MB)

Uchwała Nr XXIII/179/2013 z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie wyrażenia woli wniesienia udziałów do Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego spółka z o.o. w Konarzynach  (59.6 KB)

Uchwała Nr XXIII/180/2013 z dnia 21 czerwca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej  (6 MB) - traci moc z dniem 19.09.2013 r.

Uchwała Nr XXIII/181/2013 z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013  (192.2 KB)

Uzasadnienie do zmian w budżecie  (865.3 KB)

Uchwała Nr XXIII/182/2013 z dnia 21 czerwca 2013 r. o zmianie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania  Narkomanii oraz preliminarza wydatków na rok 2013  (128.4 KB)

Wytworzył: Ewelina Tyborska
Data wytworzenia: 2013-06-25 13:40
Opublikował: Administrator
Data opublikowania: 2013-06-25 13:40
Ostatnia zmiana: aktywacja linków
Data ostaniej zmiany: 2018-01-17 09:40
Rejestr zmian tej strony
Liczba wyświetleń strony: 708