Menu podmiotowe


Menu przedmiotowe

Uchwały Rady Gminy z dnia 20 grudnia 2013 r.

1. Uchwała Nr XXVI/207/2013 w sprawie planu pracy Rady Gminy w Konarzynach na rok 2014 (170.4 KB)

2. Uchwała Nr XXVI/208/2013 w sprawie planu pracy i kontroli Komisji  Rewizyjnej na rok 2014 (172.3 KB)

3. Uchwała Nr XXVI/209/2013 w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Gminy na rok 2014 (262.3 KB)

4. Uchwała Nr XXVI/210/2013 uchylająca uchwałę w sprawie  przyznania dotacji z budżetu Gminy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Konarzynach (91.3 KB)

5. Uchwała Nr XXVI/211/2013 uchylająca uchwałę w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Konarzyny (93.5 KB) -
dz. urz. z 08.01.2014 r. poz. 82 (122.4 KB)

6. Uchwała Nr XXVI/212/2013 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii oraz preliminarza wydatków na rok 2014 (291.6 KB)

7. Uchwała Nr XXVI/213/2013 w sprawie "Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2014-2020" (267.8 KB)

8. Uchwała Nr XXVI/214/2013 w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Konarzynach do załatwienia indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego (94.4 KB) -
dz. urz. z 08.01.2014 r. poz. 83 (123.5 KB)

9. Uchwała Nr XXVI/215/2013 w sprawie obniżenia wysokości wskaźników procentowych określających wysokość dodatku  mieszkaniowego (95.1 KB)
- dz. urz.  z 08.01.2014 r. poz. 84 (123.6 KB)

10. Uchwała Nr XXVI/216/2013 o zmianie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii oraz preliminarza wydatków na rok 2013 (194.8 KB)

11. Uchwała Nr XXVI/217/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej (3.3 MB)

12. Uchwała Nr XXVI/218/2013 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013 (271.9 KB)

13. Uchwała Nr XXVI/219/2013 w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finasowej (5.8 MB)

14. Uchwała Nr XXVI/220/2013 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2014 (1 MB)
- dz. urz. z 08.01.2014 r. poz. 85 (882.6 KB)

Wytworzył: Ewelina Tyborska
Data wytworzenia: 2013-12-30 09:33
Opublikował: Administrator
Data opublikowania: 2013-12-30 09:33
Ostatnia zmiana: aktywacja linków
Data ostaniej zmiany: 2018-01-16 16:29
Rejestr zmian tej strony
Liczba wyświetleń strony: 572