Menu podmiotowe


Menu przedmiotowe

Uchwały Rady Gminy z dnia 19 września 2013 r.

Uchwały Rady Gminy w Konarzynach podjęte na sesji 19 września 2013 r.

Uchwała Nr XXIV/183/2013 w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym (208.3 KB)
- dz. urz. z 07.10.2013 r. poz. 3491 (217.1 KB)

Uchwała Nr XXIV/184/2013 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do opracowania i wdrażania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (88 KB)

Uchwała Nr XXIV/185/2013 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym bezpłatnej umowy użyczenia nieruchomości położonej w Ciecholewach obręb geodezyjny Konarzyny (93.2 KB)

Uchwała Nr XXIV/186/2013 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie prawa własności działki położonej w obrębie geodezyjnym Konarzyny (92.9 KB)

Uchwała Nr XXIV/187/2013 w sprawie przyznania dotacji z budżetu gminy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Konarzynach (92.9 KB)

Uchwała Nr XXIV/188/2013 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Konarzyny oraz warunków i zasad korzystania z nich (285.9 KB)

- dz. urz.  z 07.10.2013 r. poz. 3482 (270.2 KB) -

Załącznik nr 2 do uchwały obowiązuje do 23 października 2015 r.

Uchwała Nr XXIV/189/2013 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego jednostki samorządu terytorialnego (92.3 KB)

Uchwała Nr XXIV/190/2013 zmieniająca uchwałe w w sprawie wieloletniej prognozy finansowej (3.2 MB)

Uchwała Nr XXIV/191/2013 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013 (444.6 KB)

Wytworzył: Ewelina Tyborska
Data wytworzenia: 2013-09-27 12:43
Opublikował: Administrator
Data opublikowania: 2015-10-09 13:29
Ostatnia zmiana: aktywacja linków
Data ostaniej zmiany: 2018-01-16 15:41
Rejestr zmian tej strony
Liczba wyświetleń strony: 588