Menu podmiotowe


Menu przedmiotowe

Uchwały Rady Gminy z dnia 29 listopada 2013 r.

1. Uchwała Nr XXV/192/2013 w sprawie Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla mieszkańców Gminy Konarzyny (251.4 KB) -
dz. urz. z 12.12.2013 r. poz. 4524 (238.2 KB) - Uchwałę uchylono 09.03.2021 r. uchwałą Nr XV/166/2021

2. Uchwała Nr XXV/193/2013 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (259.2 KB)

3. Uchwała Nr XXV/194/2013 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej dla celów podatku rolnego (95.5 KB)
dz. urz. z 10.12.2013 r. poz. 4445 (124.6 KB)

                            Uchwała Nr XXV/194/2013 obowiązywała do 31.12.2014 r.

4. Uchwała Nr XXV/195/2013 w sprawie stawek podatku od środków transportowych i wprowadzenia innych zwolnień niż określone w ustawie (106.8 KB)
dz. urz. z 10.12.2013 r. poz. 4446 (139.1 KB)

5. Uchwała Nr XXV/196/2013 w sprawie ustalenia stawek i zwolnień podatku od nieruchomości (99.9 KB)
dz. urz. z 10.12.2013 r. poz. 4447 (131.8 KB)

6. Uchwała Nr XXV/197/2013 w sprawie zaopiniowania projektu planu aglomeracji Konarzyny (3.9 MB)

7. Uchwała Nr XXV/198/2013 uchylająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym bezpłatnej umowy użyczenia nieruchomości położonej w Ciecholewach obręb geodezyjny Konarzyny (94.3 KB)

8. Uchwała Nr XXV/199/2013 w sprawie "Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014" (206 KB)

9. Uchwała Nr XXV/200/2013 w sprawie dostarczania wody i odprowadzania ścieków przez Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o. obowiązującego na terenie Gminy Konarzyny (233.6 KB)
dz. urz. z 12.12.2013 r. poz. 4557 (242.6 KB)

10. Uchwała Nr XXV/201/2013 o zmianie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego jednostki samorządu terytorialnego (94.9 KB)

11. Uchwała Nr XXV/202/2013 w sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego (100.5 KB) -
dz. urz. z 12.12.2013 r. poz. 4525 (131.6 KB)

12. Uchwała Nr XXV/203/2013 w sprawie przyznania dotacji z budżetu gminy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Konarzynach (89.7 KB)

               Uchwała została zmieniona 17 listopada 2015 r. Uchwałą Nr IX/61/2015

13. Uchwała Nr XXV/204/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej (3.4 MB)

14. Uchwała Nr XXV/205/2013 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013 (292.8 KB)

15. Uchwała Nr XXV/206/2013 w sprawie zasad odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę Konarzyny (99.7 KB) -
dz. urz. z 12.12.2013 r. poz. 4558 (132.2 KB)

Wytworzył: Ewelina Tyborska
Data wytworzenia: 2021-03-15 08:57
Opublikował: Administrator
Data opublikowania: 2016-01-11 12:37
Ostatnia zmiana: aktualizacja
Data ostaniej zmiany: 2021-03-15 08:57
Rejestr zmian tej strony
Liczba wyświetleń strony: 716