Menu podmiotowe


Menu przedmiotowe

Uchwały Rady Gminy z dnia 6 marca 2013 r.

Uchwały Rady Gminy w Konarzynach podjęte na sesji 6 marca 2013 r.

Uchwała Nr XXI/154/2013 w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości stawki opłaty (63.9 KB) - ogłoszona w Dz. Urz. z 26.03.2013 r. poz. 1564 (63.9 KB)

                                    Uchwała Nr XXI/154/2013 obowiązywała do 13.01.2016 r.

 

Uchwała Nr XXI/155/2013 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (65.4 KB) - ogłoszona w Dz. Urz. z 26.03.2013 r. poz. 1565 (128.7 KB)

                                     Uchwała Nr XXI/155/2013 obowiązywała tylko do 31.12.2015 r.

Uchwała Nr XXI/156/2013 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (148 KB) - ogłoszona w Dz. Urz. z 26.03.2013 r. poz. 1566 (454.3 KB)

Uchwała Nr XXI/157/2013 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę (73.5 KB) - ogłoszona w Dz. Urz. z 26.03.2013 r. poz. 1567 (135.7 KB)

                         Uchwała Nr XXI/157/2013 obowiązywała do 31.12.2014 r.

Uchwała Nr XXI/158/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej (2.8 MB)

Uchwała Nr XXI/159/2013 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013 (1.1 MB)

Uchwała Nr XXI/160/2013 w sprawie rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie Gminy Konaryny na rok 2014 środków stanowiących fundusz sołecki (64.4 KB)

Wytworzył: Ewelina Tyborska
Data wytworzenia: 2013-03-11 08:55
Opublikował: Administrator
Data opublikowania: 2016-01-11 12:47
Ostatnia zmiana: aktywacja linków
Data ostaniej zmiany: 2018-01-16 15:05
Rejestr zmian tej strony
Liczba wyświetleń strony: 558