Menu podmiotowe


Menu przedmiotowe

Uchwały Rady Gminy z dnia 19 czerwca 2012 r.

UCHWAŁY RADY GMINY W KONARZYNACH PODJĘTE NA XV SESJI RADY GMINY W DNIU 19 CZERWCA 2012 R.

1. Uchwała Nr XV/101/2012 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Konarzyny za rok 2012 (59.4 KB)

2. Uchwała Nr XV/102/2012 w sprawie udzielenia wójtowi gminy absolutorium z tytułu  wykonania budżetu Gminy Konarzyny za rok 2011 (60.5 KB)
- dz. urz. z 26.06.2012 r. poz. 2141 (123.9 KB)

3. Uchwała Nr XV/103/2012 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem  lub zarządzającym  jest Gmina Konarzyny oraz warunków i zasad korzystania z nich (190.7 KB) -
dz. urz. z 26.06.2012 r. poz. 2142 (255.6 KB) - utraciła moc 21.10.2013 r.

4. Uchwała Nr XV/104/2012 w sprawie przyjęcia Aneksu nr 1 i Aneksu nr 2 do umowy partnerskiej z dnia 29.10.2008 r. zawartej pomiędzy Powiatem Chojnickim z Gminą Brusy, Gminą Chojnice, Gminą Czersk, Gminą Konarzyny, Parkiem Narodowym "Bory Tucholskie", Nadleśnictwem Rytel oraz Nadleśnictwem Przymuszewo w zakresie partnerskiej realizacji projektu pn. "Budowa tras rowerowych i infrastruktury turystycznej w powiecie chojnickim w ramach programu Kaszubska Marszruta" (3.2 MB)

5. Uchwała Nr XV/105/2012 uchylająca uchwałę w sprawie wyrazenia zgody na zawarcie umowy użyczenia nieruchomościpołożonej w Żychcach obręb Zielona Huta (61.2 KB)

6. Uchwała Nr XV/106/2012 uchylajaca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości położonej w Zielonej Hucie (60.2 KB)

7. Uchwała Nr XV/107/2012 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Chojnickiego na zadanie pn. "wykonanie nawierzchni bitu,icznej na drodze powiatowej Czosnowo - Ciecholewy" (61 KB)

8. Uchwała Nr XV/108/2012 zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej (3.9 MB)

9. Uchwała Nr XV/109/2012 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012 (188.7 KB)
- dz. urz. z 26.06.2012 r. poz. 2143 (255.2 KB)

10. Uchwała Nr XV/110/2012 w sprawie zbycia nieruchomości (61.3 KB)

11. Uchwała Nr XV/111/2012 zmieniająca uchwałę w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012 (62.8 KB)
dz. urz. z 26.06.2012 r. poz. 2144 (126.2 KB)

Wytworzył: Ewelina Tyborska
Data wytworzenia: 2013-07-05 14:29
Opublikował: Administrator
Data opublikowania: 2012-07-05 14:29
Ostatnia zmiana: aktywacja linków
Data ostaniej zmiany: 2018-01-24 15:09
Rejestr zmian tej strony
Liczba wyświetleń strony: 590