Menu podmiotowe


Menu przedmiotowe

Uchwały Rady Gminy z dnia 4 września 2012 r.

Uchwały Rady Gminy w Konarzynach z dnia 4 września 2012 r.

Uchwała Nr XVI/112/2012 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego (58.6 KB)

Uchwała Nr XVI/113/2012 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny od osoby fizycznej (64.3 KB)

Uchwała Nr XVI/114/2012 w sprawie zbycia nieruchomości (58.6 KB)

Uchwała Nr XVI/115/2012 w sprawie użyczenia budynku świetlicy GOK w Konarzynach na cele statutowe (59.3 KB)

Uchwała Nr XVI/116/2012 w sprawie zaliczenia drogi nr 2517 G Czosnowo - Ciecholewy do kategorii dróg gminnych (581.3 KB)

Uchwała Nr XVI/117/2012 w sprawie Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych dodatków i składników wynagrodzenia (148.5 KB) (utraciła moc 1.09.2017 r.)

Uchwała Nr XVI/118/2012 w sprawie określenia wymiaru zniżki godzin dydaktycznych dla dyrektora i wicedyrektorów  Zespołu Szkół Publicznych w Konarzynach (61.5 KB)

Uchwała Nr XVI/119/2012 w sprawie zaciągnięcia kredytu na zadanie pn. "Ochrona Parku Narodowego Bory Tucholskie poprzez przepięcie oczyszczalni ścieków w Konarzynach, przebudowę sieci kanalizacyjnej i 3 przepompowni oraz rozbudowę oczyszczalni ścieków w Zielonej Hucie"
 (63.9 KB)

Uchwała Nr XVI/120/2012 zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej (2.6 MB)

Uchwała Nr XVI/121/2012 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012 (252.6 KB)
- dz. urz. z 19.09.2012 r. poz. 2940 (385.1 KB)

Wytworzył: Ewelina Tyborska
Data wytworzenia: 2013-09-26 15:27
Opublikował: Administrator
Data opublikowania: 2012-09-26 15:27
Ostatnia zmiana: uaktualniono
Data ostaniej zmiany: 2019-08-05 12:35
Rejestr zmian tej strony
Liczba wyświetleń strony: 563