Menu podmiotowe


Menu przedmiotowe

Uchwały Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2012 r.

Uchwały Rady Gminy w Konarzynach podjęte na sesji w dniu 28 grudnia 2012 r.:

1. Uchwała Nr XIX/138/2012 o zmianie Uchwały Nr I/5/2010 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 1 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru przewodniczącego i członków Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska, Budżetu, Gospodarki i Promocji (65.4 KB)

2. Uchwała Nr XIX/139/2012 w sprawie planu pracy Rady Gminy w Konarzynach na rok 2013 (110.7 KB)

3. Uchwała Nr XIX/140/2012 w sprawie planu pracy i kontroli Komisji Reizyjnej na rok 2013 (111.8 KB)

4. Uchwała Nr XIX/141/2012 w sprawie przyjęcia planów pracy strałych komisji Rady Gminy na rok 2013 (171.1 KB)

5. Uchwała Nr XIX/142/2012 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii oraz preliminarza wydatków na rok 2013 (151.4 KB)

6. Uchwała Nr XIX/143/2012 zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej (2.7 MB)

7. Uchwała Nr XIX/144/2012 w sprawie zmian w budżecie  gminy na rok 2012 (188.8 KB)

8. Uchwała Nr XIX/145/2012 w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej (3.1 MB)

9. Uchwała Nr XIX/146/2012 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2013 (607.8 KB) -
ogłoszona w Dz. Urz. z 30.01.2013 r. poz. 678 (700 KB)

10. Uchwała Nr XIX/147/2012 o zmianie Uchwały Nr XVIII/130/2012 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia opłaty targowej (64.2 KB) -
ogłoszona w Dz. Urz. z 01.02.2013 r. poz. 732 (130.6 KB)

Wytworzył: Ewelina Tyborska
Data wytworzenia: 2013-01-07 12:07
Opublikował: Administrator
Data opublikowania: 2013-01-07 12:07
Ostatnia zmiana: aktywacja linków
Data ostaniej zmiany: 2018-01-17 10:25
Rejestr zmian tej strony
Liczba wyświetleń strony: 539