Menu podmiotowe


Menu przedmiotowe

Uchwały Rady Gminy z dnia 10.02.2011 r.

Uchwały Rady Gminy z dnia 10.02.2011 r. 

1.    Uchwała Nr IV/19/2011 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 10 lutego 2011 r. w sprawie udzielania dotacji dla osób fizycznych ze środków budżetu gminy pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia lub naruszenia wymogów korzystania ze środowiska oraz dotacji z instytucji dofinansowujących  (1.7 MB)

2.  Uchwała Nr IV/20/2011 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 10 lutego 2011 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz zapewnienia dalszej opieki wyłapywanym na terenie gminy Konarzyny zwierzętom bezdomnym (66.5 KB)

3.  Uchwała Nr IV/21/2011 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 10 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży i poza miejscem sprzedaży oraz ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Konarzyny miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych (64.4 KB)

4.    Uchwała Nr IV/22/2011 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 10 lutego 2011 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków  (84.9 KB)

5.  Uchwała Nr IV/23/2011 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 10 lutego 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2011 (78.8 KB)

6.  Uchwała Nr IV/24/2011 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 10 lutego 2011 r. o uchyleniu Uchwały Nr XXVIII/201/2010 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 22 lutego 2010 r. w sprawie udzielenia poręczenia kredytu dla Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o. na sfinansowanie zadania pn. "Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w miejscowości Nowy Dwór w gminie Chojnice (62.6 KB)

7.  Uchwała Nr IV/25/2011 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 10 lutego 2011 r. w sprawie upoważnienia wójta gminy do zawarcia umowy użyczenia z budynków stanowiących mienie Gminy Konarzyny na okres dłuższy niż 3 lata (58.6 KB)

Wytworzył: Ewelina Tyborska
Data wytworzenia: 2013-02-14 15:19
Opublikował: Administrator
Data opublikowania: 2011-02-14 15:19
Ostatnia zmiana: aktywacja linków
Data ostaniej zmiany: 2018-01-25 09:58
Rejestr zmian tej strony
Liczba wyświetleń strony: 582