Menu podmiotowe


Menu przedmiotowe

Uchwały Rady Gminy z dnia 19.09.2011 r.

Uchwały Rady Gminy w Konarzynach podjęte na sesji w dniu 19 września 2011 r.:

1. Uchwała Nr X/54/2011 o zmianie Uchwały Nr XVIII/118/2005 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 25 marca 2005 r. w sprawie Regulaminy udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym zmienionej Uchwałą Nr XX/128/2005 z dnia 29 czerwca 2005 r. oraz Uchwałą Nr XXVI/169/2006 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 21 kwietnia 2006 r. (438.2 KB) - utraciła moc 21.10.2013 r.

2. Uchwała Nr X/55/2011 o zmienia uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej (198.7 KB)

3. Uchwała Nr X/56/2011 w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Konarzyny oraz jej jednostkom podległym, a także wskazania organów do tego uprawnionych (1.1 MB)

4. Uchwała Nr X/57/2011 w sprawie Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych dodatków i składników wynagrodzenia (1.3 MB)

5. Uchwała Nr X/58/2011 w sprawie regulaminu ustalającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli (765.8 KB)

6. Uchwała Nr X/59/2011 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia korzystania z obiektów stanowiących mienie Gminy Konarzyny na okres dłuższy niż 3 lata (166.8 KB)

7. Uchwała Nr X/60/2011 zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej (2.2 MB)

8. Uchwała Nr X/61/2011 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011 (923 KB)

Wytworzył: Ewelina Tyborska
Data wytworzenia: 2013-09-27 13:35
Opublikował: Administrator
Data opublikowania: 2011-09-27 13:35
Ostatnia zmiana: aktywacja linków
Data ostaniej zmiany: 2018-01-24 16:06
Rejestr zmian tej strony
Liczba wyświetleń strony: 550