Menu podmiotowe


Menu przedmiotowe

Uchwały Rady Gminy z dnia 16.11.2011 r.

1. Uchwała Nr XI/62/2011 w sprawie nabycia nieruchomości (237.7 KB)

2. Uchwała Nr XI/63/2011 w sprawie przystąpienia do sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmujacego część obrębu geodezyjnego Konarzyny (794.4 KB)

3. Uchwała Nr XI/64/2011 w sprawie użyczenia pomieszczeń na cele statutowe Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Konarzynach (238.5 KB)

4. Uchwała Nr XI/65/2011 w sprawie "Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012" (1.3 MB)

5. Uchwała Nr XI/66/2011 w sprawie ustalenia stawek i zwolnień podatku od nieruchomości (527.7 KB)

6. Uchwała Nr XI/67/2011 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej dla celów podatku rolnego (264 KB)

7. Uchwała Nr XI/68/2011 w sprawie stawek podatku od środków transportowych i wprowadzenia innych zwolnień niż określone w ustawie (881.1 KB)

8. Uchwała Nr XI/69/2011 w sprawie warunków i trybu wspierania rozwoju sportu w Gminie Konarzyny (2.5 MB)

9. Uchwała Nr XI/70/2011 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej (2.2 MB)

10. Uchwała Nr XI/71/2011 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011 (514.6 KB)

11. Uchwała Nr XI/72/2011 o uchyleniu Uchwały Nr VI/35/2011 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia korzystania z budynków stanowiących mienie Gminy Konarzyny na okres dłuższy niż 3 lata (232.1 KB)

Wytworzył: Ewelina Tyborska
Data wytworzenia: 2013-11-25 14:11
Opublikował: Administrator
Data opublikowania: 2011-11-25 14:11
Ostatnia zmiana: aktywacja linków
Data ostaniej zmiany: 2018-01-24 15:59
Rejestr zmian tej strony
Liczba wyświetleń strony: 667