Menu podmiotowe


Menu przedmiotowe

Uchwały Rady Gminy z dnia 06 grudnia 2006 r.

Uchwała Nr II-06-2006 RG z dnia 06 grudnia 2006 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2006

urg II-06-2006 (392KB)

Uchwała Nr II-07-2006 RG z dnia 06 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych dodatków i składników wynagrodzenia na rok 2007

urg II-07-2006 (842KB)

Uchwała Nr II/08/2006 RG z dnia 06 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia stawek i zwolnień podatku od nieruchomości

urg II-08-2006 (160KB)

Uchwała Nr II/09/2006 RG z dnia 06 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia rocznych stawek podatku od środków transportowych

urg II-09-2006 (301KB)

Uchwała Nr II/10/2006 RG z dnia 06 grudnia 2006 r. w sprawie odpłatnosci za przedszkole - uchylona Uchwałą Nr XVI/112/2008 z dnia 26 sierpnia 2008 r.

urg II-10-200 (83KB)

Uchwała Nr II/11/2006 RG z dnia 06 grudnia 2006 r. w sparwie obniżenia średniej ceny żyta dla celów podatku rolnego

urg II-11-2006 (88KB)

Uchwała Nr II/12/2006 RG z dni 06 grudnia 2006 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie scieków

urg II-12-2006 (147KB)

Uchwała Nr II/13/2006 RG z dnia 06 grudnia 2006 r. w sprawie "Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2007

ugr II-13-2006 (495KB)

Wytworzył: Barbara Rydygier
Data wytworzenia: 2006-12-14 13:37
Opublikował: Administrator
Data opublikowania: 2006-12-14 13:37
Ostatnia zmiana: aktywacja linków
Data ostaniej zmiany: 2018-01-31 14:57
Rejestr zmian tej strony
Liczba wyświetleń strony: 650