Menu podmiotowe


Menu przedmiotowe

Uchwały Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2006 roku

Uchwały Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2006 roku 

Uchwała Nr III/14/2006 RG z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie budżetu na rok 2007

urg III-14-2006 (1314KB)

Uchwała Nr III/15/2006 RG z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2006

urg III-15-2006 (722KB)

Uchwała Nr III/16/2006 RG zdnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz preliminarza wydatków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2007

urg III-16-2006 (482KB)

Uchwała Nr III/17/2006 RG z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy w Konarzynach na rok 2007

urg III-17-2006 (126KB)

Uchwała Nr III/18/2006 RG z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie przyjęcia planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2007

urg III-18-2006 (122KB)

Uchwała Nr III/19/2006 RG z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Gminy na 2007 rok

urg III-19-2006 (221KB)

Uchwała Nr III/20/2006 RG z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia diet dla przewodniczącego rady, zastepcy przewodniczącego rady, przewodniczących komisji i rady

urg III-20-2006 (92KB)

Uchwała Nr III/21/2006 RG z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Konarzyny 

   urg III-21-2006 (96KB)

Uchwała Nr III/22/2006 RG z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie przyjęcia do realizacji założeń Planu Rozwoju Lokalnego  Gmminy Konarzyny

   urg III-22-2006 (1020KB)

Uchwała Nr III/23/2006 RG z dnia 28 grudnia 200 6r. w sprawie Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Konarzyny 

 urg III-23-2006  (174KB)

Uchwała Nr III/24/2006 RG z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie wydania opinii dotyczącej objęcia ochroną "obszarów Natura 2000" na terenie gminy Konarzyny 

 urg III-24-2006 (103KB)  

Wytworzył: Barbara Rydygier
Data wytworzenia: 2007-01-05 12:45
Opublikował: Administrator
Data opublikowania: 2007-01-05 12:45
Ostatnia zmiana: aktywacja linków
Data ostaniej zmiany: 2018-01-31 13:58
Rejestr zmian tej strony
Liczba wyświetleń strony: 790