Menu podmiotowe


Menu przedmiotowe

Rok 2012

1.  Zarządzenie Nr 1/2012 z dnia 02.01.2012 r. w sprawie ustalenia pogotowia kasowego na 2012 rok (1.4 MB)

2.  Zarządzenie Nr 2/2012 z dnia 09.01.2012 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert mającego na celu przyznanie dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych w 2012 roku (686.7 KB)

3.  Zarządzenie Nr 3/2012 z dnia 12.01.2012 r. w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Konarzynach (133.8 KB) - zarządzenie utraciło moc 19.05.2016 r.

4.  Zarządzenie Nr 4/2012 z dnia 17.01.2012 r.  w sprawie ustalenia ceny nieruchomości zbywanej w drodze rokowań, polożonej w obrębie geodezyjnym Zielona Huta (131.5 KB)

5.  Zarządzenie Nr 5/2012 z dnia 17.01.2012 r.  w sprawie powołania komisji przetargowej (177.8 KB)

6.  Zarządzenie Nr 6/2012 z dnia 17.01.2012 r. w sprawie nadania numeru porządkowego nieruchomościom położonym w miejscowości Konarzyny przy ulicy Kwiatowej (193.1 KB)

7.  Zarządzenie Nr 7/2012  z dnia 17.01.2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej (760.2 KB)

8.  ZarządzenieNr 8/2012 z dnia 23.01.2012 r.  w sprawie powierzenia Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej Gminy Przechlewo funkcji organu doradczego w sprawach zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Konarzyny   (145.8 KB)

9.  Zarządzenie Nr 9/2012 z dnia 23.01.2012 r.  w sprawie nabycia nieruchomości (66.1 KB)

10.  Zarządzenie Nr 10/2012 z dnia 23.01.2012 r.  w sprawie nabycia nieruchomości  (64.5 KB)

11.  Zarządzenie Nr 11/2012 z dnia 24.01.2012 r.  w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do II przetargu nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości (150.4 KB)

12.  Zarządzenie Nr 12/2012  z dnia 24.01.2012 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 7/2012 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej (139.2 KB)

13.  Zarządzenie Nr 13/2012 z dnia 30.01.2012 r.  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2012 (321.1 KB)

14.  Zarządzenie Nr 14/2012  z dnia 30.01.2012 r. w sprawie nadania numeru porządkowego (127.8 KB)

15.  Zarządzenie Nr 15/2012  z dnia 01.02.2012 r. w sprawie powołania komisji do celów wydania opinii dotyczącej wyboru podmiotów do realizacji zadania publicznego oraz wysokości dotacji dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego (1.7 MB)

16.  Zarządzenie Nr 16/2012 z dnia 08.02.2012 r.  w sprawie powołania komisji przetargowej (1.8 MB)

17.  Zarządzenie Nr 17/2012 z dnia 09.02.2012 r. w sprawie wyboru podmiotu oraz wysokości dotacji dla podmiotu realizującego zadanie publiczne (1.6 MB)

18.  Zarządzenie Nr 18/2012 z dnia 09.02.2012 r.  w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert mającego na celu przynanie dotacji celowej klubom prowadzącym działalność sportową, na wspieranie rozwoju sportu w Gminie Konarzyny na rok 2012 (111.4 KB)

19.  Zarządzenie Nr 19/2012 z dnia 16.02.2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2012 (188.5 KB)

20.  Zarządzenie Nr 20/2012 z dnia 22.02.2012 r. w sprawie nadania numeru porządkowego (1.6 MB)

21.  Zarządzenie Nr 21/2012 z dnia 22.02.2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej (1.7 MB)

22.  Zarządzenie Nr 22/2012 z dnia 27.02.2012 r. w sprawie powołania komisji do celów konsultacyjnych dotyczących wyboru klubów prowadzących działalność sportową w celu przyznania dotacji celowej na wspieranie rozwoju sportu w gminie Konarzyny na rok 2012 (1.7 MB)

23.  Zarządzenie Nr 23/2012  z dnia 29.02.2012 r. w sprawie wyboru klubów sportowych oraz wysokości dotacji celowej klubom prowadzącym działalność sportową na wspieranie rozwoju sportu w gminie Konarzyny na rok 2012 (1.7 MB)

24.  Zarządzenie Nr 24/2012 z dnia 06.03.2012 r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości nabywanej w drodze rokowań, położonej w obrębie geodezyjnym Konarzyny  (47.4 KB)

25.  Zarządzenie Nr 25/2012 z dnia 12.03.2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2012 (1.9 MB)

26.  Zarządzenie Nr 26/2012 z dnia13.03.2012 r.   w sprawie ustalenia ceny nieruchomości nabywanej w drodze rokowań, położonej w obrębie geodezyjnym Konarzyny (47.2 KB)

27.  Zarządzenie Nr 27/2012 z dnia 20.03.2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok (74.2 KB)

-  załącznik nr 1- wykonanie dochodów (841.4 KB)

-  załącznik nr 2 - wykonanie wydatków (3.2 MB)

-  załącznik nr 3 - przychody i rozchody (60 KB)

-  załącznik nr 4 - wykonanie dochodów zbiorczo (140.5 KB)

-  załącznik nr 5 - wykonanie wydatków zbiorczo (456.1 KB)

-  załącznik nr 6 - plan i wykonanie dotacji z budżetu gminy (77.9 KB)

-  wykonanie planu finansowego GOK w Konarzynach (161.8 KB)

-  wykonanie planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Konarzyny (77.6 KB)

-  informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej (321.8 KB)

-  informacja o stanie mienia komunalnego  (72.8 KB)

-  INFORMACJA OPISOWA Z WYKONANIA BUDŻETU ZA ROK 2011 (234.7 KB)

28.  Zarządzenie Nr 28/2012 z dnia 20.03.2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (547.7 KB) - utraciło moc 08.10.2013 r.

-  załącznik  (174.9 KB)

29.  Zarządzenie Nr 29/2012 z dnia 20.03.2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej (433.4 KB)

30.  Zarządzenie Nr 30/2012 z dnia 30.03.2012 r.  w sprawie zmiany Zarządzenia nr 29/2012 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej (72.1 KB)

31.  Zarządzenie Nr 31/2012 z dnia 30.03.2012 r.  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2012 (182.6 KB)

32.  Zarządzenie Nr 32/2012 z dnia 02.04.2012 r.  w sprawie zmiany Zarządzenia nr 29/2012 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej (80.3 KB)

33.  Zarządzenie Nr 33/2012 z dnia 03.04.2012 r.  w sprawie zmiany Zarządzenia nr 29/2012 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej (80.8 KB)

34.  Zarządzenie Nr 34/2012 z dnia 24.04.2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej (366 KB)

35.  Zarządzenie Nr 35/2012 z dnia 26.04.2012 r.  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2012 (589.8 KB)

36.  Zarządzenie Nr 36/2012 z dnia 16.05.2012 r.  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2012 (282.2 KB)

37.  Zarządzenie Nr 37/2012 z dnia 16.05.2012 r. w sprawie nadania numeru porządkowego (45.7 KB)

38.  Zarządzenie Nr 38/2012  z dnia 16.05.2012 r. w sprawie nadania numeru porządkowego (46.6 KB)

39.  Zarządzenie Nr 39/2012  z dnia 16.05.2012 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do I przetargu nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym Konarzyny (60.9 KB)

40.  Zarządzenie Nr 40/2012 z dnia 24.05.2012 r. w sprawie powołania komisji do ustalenia normy zużycia paliwa w samochodzie służbowym marki Lublin 3 Towos o nr rej. GCH 22610 (80 KB)

41.  Zarządzenie Nr 41/2012 z dnia 25.05.2012 r.  w sprawie powołania komisji przetargowej (353.3 KB)

42.  Zarządzenie Nr 42/2012 z dnia 25.05.2012 r.  w sprawie powołania komisji przetargowej (365.3 KB)

43.  Zarządzenie Nr 43/2012 z dnia 31.05.2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej (347.9 KB)

44.  Zarządzenie Nr 44/2012  z dnia 04.06.2012 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 41/2012 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej (66.1 KB)

45.  Zarządzenie Nr 45/2012 z dnia 04.06.2012 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 42/2012 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 25 lutego 2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej (68.6 KB)

46.  Zarządzenie Nr 46/2012  zdnia 06.06.2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2012 (405.2 KB)

47.  Zarządzenie Nr 47/2012 z dnia 11.06.2012 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert mającego na celu przyznanie dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadania publicznego w 2012 roku (286.4 KB)

48.  Zarządzenie Nr 48/2012 z dnia 13.06.2012 r.  w sprawie powołania komisji przetargowej (385.4 KB)

49.  Zarządzenie Nr 49/2012 z dnia 13.06.2012 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o pomoc finansową dla uczniów na zakup podręczników na rok szkolny 2012/2013 (56.3 KB)

50.  Zarządzenie Nr 50/2012 z dnia 21.06.2012 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. (184.9 KB)

51.  Zarządzenie Nr 51/2012 z dnia 25.06.2012 r.  w sprawie przygotowania i przeprowadzenia treningu akcji kurierskiej i stałego dyżuru na terenie gminy Konarzyny (1 MB)

52.  Zarządzenie Nr 52/2012 z dnia 25.06.2012 r.  w sprawie nadania numeru porządkowego (111.1 KB)

53.  Zarządzenie Nr 53/2012  z dnia 29.06.2012 r. w sprawie zasad rachunkowosci oraz Zakładowego Planu Kont dla Urzędu Gminy w Konarzynach (218.9 KB)

54.  Zarządzenie Nr 54/2012 z dnia 02.07.2012 r.  w sprawie sprzedaży i ustalenia ceny wywoławczej do I przetargu nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Zielona Huta (115.4 KB)

55.  Zarządzenie Nr 55/2012 z dnia 02.07.2012 r.  w sprawie powołania komisji przetargowej (836.5 KB)

56.  Zarządzenie Nr 56/2012 z dnia 04.07.2012 r.  w sprawie powołania komisji do celów wydania opinii dotyczącej wyboru podmiotów do realizacji zadania publicznego oraz wysokości dotacji dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego (171.2 KB)

57.  Zarządzenie Nr 57/2012 z dnia 06.07.2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej (475.7 KB)

58.  Zarządzenie Nr 58/2012 z dnia 10.07.2012 r. w sprawie wyboru podmiotu oraz wysokości dotacji dla podmiotu realizującego zadanie publiczne (153.4 KB)

59.  Zarządzenie nr 59/2012 z dnia 11.07.2012 r.  w sprawie zmiany zarządzenia nr 57/2012 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 6 lipca 2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej (80.2 KB)

60.  Zarządzenie Nr 60/2012 z dnia 11.07.2012 r.  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2012 (824.7 KB)

61.  Zarządzenie Nr 61/2012 z dnia 19.07.2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej (108.3 KB)

62.  Zarządzenie Nr 62/2012  z dnia 23.07.2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej (482.8 KB)

63.  Zarządzenie Nr 63/2012 z dnia 31.07.2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2012 (392.3 KB)

64.  Zarządzenie Nr 64/2012 z dnia 06.08.2012 r. w sprawie ustalenia miesięcznej stawki czynszu najmu lokalu użytkowego w budynku przystanku w Konarzynach oraz czasu trwania umowy najmu (129.5 KB)

65.  Zarządzenie Nr 65/2012 z dnia 06.08.2012 r.  w sprawie powołania komisji odbioru ze strony Inwestora dla inwestycji pn.: "Budowa świetlicy wiejskiej w Żychcach" (95.1 KB)

66.  Zarządzenie Nr 66/2012 z dnia 06.08.2012 r.  w sprawie powołania komisji odbioru ze strony Inwestora dla inwestycji pn.: "Budowa placów zabaw na terenie Gminy Konarzyny" (100.8 KB)

67.  Zarządzenie Nr 67/2012 z dnia 10.08.2012 r.  w sprawie nadania numeru porządkowego (102.9 KB)

68.  Zarządzenie Nr 68/2012 z dnia 10.08.2012 r.  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2012 (1.2 MB)

69.  Zarządzenie Nr 69/2012 z dnia 27.08.2012 r.  w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2012 r. (12.8 MB)

70.  Zarządzenie Nr 70/2012 z dnia 27.08.2012 r.  w sprawie powołania komisji przetargowej (103.1 KB)

71.  Zarządzenie Nr 71/2012  z dnia 27.08.2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej (685.6 KB)

72.  Zarządzenie Nr 72/2012 z dnia 30.08.2012 r.  w sprawie sprzedaży i ustalenia ceny wywoławczej do II przetargu nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Konarzyny (87.7 KB)

73.  Zarządzenie Nr 73/2012 z dnia 31.08.2012 r.  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2012 (632 KB)

74.  Zarządzenie Nr 74/2012 z dnia 10.09.2012 r.  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2012 (510.4 KB)

75.  Zarządzenie Nr 75/2012 z dnia 12.09.2012 r.  w sprawie sprzedaży i ustalenia ceny wywoławczej do I przetargu nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym Konarzyny (112 KB)

76.  Zarządzenie Nr 76/2012 z dnia 17.09.2012 r.  w sprawie wprowadzania zmian w budżecie gminy na rok 2012 (329.7 KB)

77.  Zarządzenie Nr 77/2012 z dnia 25.09.2012 r.  w sprawie powołania komisji odbiorowej (120.1 KB)

78.  Zarządzenie Nr 78/2012 z dnia 25.09.2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej (107.4 KB)

79. Zarządzenie Nr 79/2012 z dnia 28.09.2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w bu (120.1 KB)dżecie gminy na rok 2012 (248.5 KB)

80.  Zarządzenie Nr 80/2012 z dnia 01.10.2012 r.  w sprawie powołania pełnomocnika ds realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii (177.3 KB)

81.  Zarządzenie Nr 81/2012 z dnia 03.10.2012 r.  w sprawie wprowadzenia zmianw  budżecie gminy na rok 2012 (286.8 KB)

82.  Zarządzenie Nr 82/2012 z dnia 15.10.2012 r.  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2012 (543.3 KB)

83.  Zarządzenie Nr 83/2012 z dnia 29.10.2012 r. w sprawie najmu garaży i innych pomieszczeń gospodarczych oraz ustalenia miesięcznych stawek czynszu za najem garaży i innych pomieszczeń gospodarczych zlokalizowanych na działce nr 156 w Konarzynach (177.5 KB)

84.  Zarządzenie Nr 84/2012 z dnia 29.10.2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2012 (1.7 MB)

85.  Zarządzenie Nr 85/2012 z dnia 29.10.2012 r. w sprawie powołania komisji odbiorowej (132.9 KB)

86.  Zarządzenie Nr 86/2012 z dnia 31.10.2012 r. w sprawie powołania komisji odbiorowej (115.7 KB)

87.  Zarządzenie Nr 87/2012 z dnia 06.11.2012 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie" (135.6 KB)

88.  Zarządzenie Nr 88/2012 z dnia 08.11.2012 r. w sprawie powołania i zadań Komisji Stypendialnej w celu opiniowania wniosków o udzielenie pomocy materialnej dla uczniów (89.1 KB)

89.  Zarządzenie Nr 89/2012 z dnia 12.11.2012 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej (1 MB)

-  załącznik nr 1 (1.1 MB)

-  załącznik nr 2 (1.7 MB)

90.  Zarządzenie Nr 90/2012 z dnia 12.11.2012 r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy na rok 2013
 (500.7 KB)

-  zał. nr 1 (1.5 MB)

-  zał. nr 2 (3.5 MB)

-  zał. nr 3 (111.9 KB)

-  zał. nr 4 (215.6 KB)

-  zał. nr 5 (244.3 KB)

-  zał. nr 6 (66.1 KB)

-  zał. nr 7 (76.4 KB)

-  zał. nr 8 (260.7 KB)

-  uzasadnienie do projektu budżetu (119 KB)

91.  Zarządzenie Nr 91/2012 z dnia 12.11.2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2012 (454.7 KB)

92.  Zarządzenie Nr 92/2012 z dnia 15.11.2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej (115.9 KB)

93.  Zarządzenie Nr 93/2012 z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie zasad przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji przyznawanej z budżetu Gminy Konarzyny dla samorządowych  instyutucji kultury (1 MB)

94.  Zarządzenie Nr 94/2012 z dnia 23 listopada 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2012 (1.1 MB)

96.  Zarządzenie Nr 96/2012 z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie powołania komisji odbiorowej (95.3 KB)

97.  Zarządzenie Nr 97/2012 z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej (747.8 KB)

98.  Zarządzenie Nr 98/2012 z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie regulaminu GKRPAiPN (128.5 KB)

99.  Zarządzenie Nr 99/2012 z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (156.2 KB)

100.  Zarządzenie Nr 100/2012 z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia stawki za wynajem samochodu uniwersalnego marki Lublin 332212 (71.9 KB)

101.  Zarządzenie Nr 101/2012 z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania pracowników UG w Konarzynach (71.7 KB) zarządzenie utraciło moc 19.05.2016 r.

102.  Zarządzenie Nr 102/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2012 (769.4 KB)

103.  Zarządenie Nr 103/2012 z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie inwentaryzacji składników majątku Urzędu Gminy w jednostkach objętych budzetem gminy w 2012 r. (126.8 KB)

104.  Zarządzenie nr 104/2012 z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2012 (606.5 KB)

105.  Zarządzenie Nr 105/2012 z dnia 24 grudnia 2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej (110.2 KB)

106.  Zarządzenie Nr 106/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej środków pieniężnych w kasie w dniu 31.12.2012 r. (96.9 KB)

107.  Zarządzenie Nr 107/2012 z dnia 31 grudnia 2012 r. w  sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2012 (250.7 KB)

108.  Zarządzenie Nr 108/2012 z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia pogotowia kasowego na 2013 rok (465.1 KB)

Wytworzył: Ewelina Tyborska
Data wytworzenia: 2013-01-05 10:46
Opublikował: Administrator
Data opublikowania: 2016-06-03 15:25
Ostatnia zmiana: Edycja artykułu
Data ostaniej zmiany: 2018-02-16 23:03
Rejestr zmian tej strony
Liczba wyświetleń strony: 1407