Menu podmiotowe


Menu przedmiotowe

Uchwały Rady Gminy w Konarzynach z dnia 16 listopada 2007 r.

Uchwały Rady Gminy w Konarzynach z dnia 16 listopada 2007 r. 

Uchwała Nr IX/53/2007 z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2007 (533KB)

Uchwała Nr IX/54/2007 z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia stawek i zwolnień podatku od nieruchomości (254KB)

Uchwała Nr IX/55/2007 z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie stawek podatku od środków transpotrowych i wprowadzenia innych zwolnień niż okreslone w ustawie (329KB)

Uchwała Nr IX/56/2007 z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej dla celów podatku rolnego (132KB)

Uchwała Nr IX/57/2007 z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia opłaty targowej (131KB)

 

Uchwała Nr IX/58/2007 z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie odpłatności za przedszkole

 - Uchwała w sprawie odpłatności za przedszkole została uchylona Uchwałą Nr X/74/2007 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 28 grudnia 2007 r.

Uchwała Nr IX/59/2007 z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia diet dla sołtysów gminy Konarzyny (119KB)

Uchwała Nr IX/60/2007 z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia wartości jednego punktu w złotych dla pracowników gminnych jednostek organizacyjnych (140KB)

Uchwała Nr IX/61/2007 z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy (142KB)

Uchwała Nr IX/62/2007 z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie nabycia nieruchomości na cele publiczne (98KB)

Uchwała Nr IX/63/2007 z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie nabycia nieruchomości na cele publiczne (91KB)

Uchwała Nr IX/64/2007 z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie powiadomienia Sekretarza (178KB)

Gminy Konarzyny o obowiązku przedłożenia oświadczenia lustracyjnego (178KB)

Wytworzył: Ewelina Tyborska
Data wytworzenia: 2007-11-26 14:20
Opublikował: Administrator
Data opublikowania: 2007-11-26 14:20
Ostatnia zmiana: aktywacja linków
Data ostaniej zmiany: 2018-01-31 13:19
Rejestr zmian tej strony
Liczba wyświetleń strony: 610