Menu podmiotowe


Menu przedmiotowe

Uchwały Rady Gminy w Konarzynach z dnia 28 grudnia 2007 r.

Uchwały Rady Gminy w Konarzynach z dnia 28 grudnia 2007 r. 

Uchwała Nr X/65/2007 Rady Gminy w Konarzynach w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2008 (1602KB)

 

Uchwała Nr X/66/2007 Rady Gminy w Konarzynach w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2007 (838KB)

 

Uchwała Nr X/67/2007 Rady Gminy w Karzynach w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii oraz preliminarza wydatków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2008 (687KB)

 

Uchwała Nr X/68/2007 Rady Gminy w Konarzynach w sprawie planu pracy Rady Gminy w Konarzynach na rok 2008 (135KB)

 

Uchwała Nr X/69/2007 Rady Gminy w Konarzynach w sprawie przyjęcia planu praci kontroli Komisji Rewizyjnej na 2008 rok (126KB)

 

Uchwała Nr X/70/2007 Rady Gminy w Konarzynach w sprawie przyjecia planów pracy stałych komisji Rady Gminy na 2008 rok (219KB)

 

Uchwała Nr X/71/2007 Rady Gminy w Konarzynach w sprawie zatwierdzenia porozumienia w sprawie zasad współpracy przy wspólnej realizacji zadania pn. "Budowa tras rowerowych i infrastruktury turystycznej w Powiecie Chojnickim w latach 2007 - 2013" (2183KB)

 

Uchwała Nr X/72/2007 Rady Gminy w Konarzynach w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych dodatków i składników wynagrodzenia na rok 2008 (904KB)    Uchwała Nr X/72/2007 została uchylona uchwałą Nr XI/89/2008  (1232KB)

 

Uchwała Nr X/73/2007 Rady Gminy w Konarzynach w sprawie "Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działallności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2008 (512KB)

 

Uchwała Nr X/74/2007 Rady Gminy w Konarzynach w sprawie uchylenia Uchwały Nr IX/58/2007 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie odpłatności za przedszkole (67KB)

Wytworzył: Ewelina Tyborska
Data wytworzenia: 2008-01-07 14:45
Opublikował: Administrator
Data opublikowania: 2008-01-07 14:45
Ostatnia zmiana: aktywacja linków
Data ostaniej zmiany: 2018-01-31 13:07
Rejestr zmian tej strony
Liczba wyświetleń strony: 602