Menu podmiotowe


Menu przedmiotowe

Uchwały Rady Gminy w Konarzynach z dnia 13 lutego 2008 r.

Uchwały Rady Gminy w Konarzynach z dnia 13 lutego 2008 r. 

Uchwała Nr XI/75/2008 w sprawie uchwalenia Strategii Gminy Konarzyny na lata 2008 - 2015 (2239KB)

 

Uchwała Nr XI/76/2008 w sprawie przyjęcia do realizacji założeń Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Konarzyny (1383KB)

 - zmiana : Uchwała Nr XIII/96/2008

- zmiana : Uchwała Nr XIV/101/2008 

Uchwała Nr XI/77/2008 w sprawie Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Konarzyny (306KB)

 - zmiana : Uchwała Nr XIII/97/2008

- zmiana : Uchwała Nr XIV/102/2008 

Uchwała Nr XI/78/2008 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków (213KB)

 

Uchwała Nr XI/79/2008 w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy gminami: Brusy, Chojnice, miastem Chojnice, miastem i gminą Czersk, Człuchów, Konarzyny (124KB)

 

Uchwała Nr XI/80/2008 w sprawie przeznaczenia środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli Zespołu Szkół Publicznych w Konarzynach prowadzonego przez Gminę Konarzyny oraz przyjęcie regulaminu gospodarowania tymi środkami (483KB)

 

Uchwała Nr XI/81/2008 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności w obrębie Zielona Chocina (137KB)

 

Uchwała Nr XI/82/2008 w sprawie nabycia nieruchomości na cele publiczne (94KB)

 

Uchwała Nr XI/83/2008 w sprawie zasad odpłatności za korzystanie z wyżywienia przez uczniów i pracowników szkół (187KB)

 

Uchwała Nr XI/84/2008 w sprawie przyznania Wójtowi Gminy Konarzyny dodatkowego rocznego wynagrodzenia (128KB)

 

Uchwała Nr XI/85/2008 o zmianie uchwały Nr IX/55/2007 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych i wprowadzenia innych zwolnień niż określone w ustawie (160KB)

 

Uchwała Nr XI/86/2008 o zmianie uchwały Nr X/67/2007 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii oral preliminarza wydatków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2008 (130KB)

 

Uchwała Nr XI/87/2008 o zmianie uchwały Nr IX/60/2007 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia wartości jednego punktu w złotych dla pracowników gminnych jednostek organizacyjnych (144KB)

 

Uchwała Nr XI/88/2008 o zmianie uchwały Nr IX/61/2007 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy (145KB)

 

Uchwała Nr XI/89/2008 w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych dodatków i składników wynagrodzenia na rok 2008 (1232KB)

 

Uchwała Nr XI/90/2008 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008 (335KB)

Wytworzył: Ewelina Tyborska
Data wytworzenia: 2008-02-21 14:16
Opublikował: Administrator
Data opublikowania: 2008-02-21 14:16
Ostatnia zmiana: aktywacja linków
Data ostaniej zmiany: 2018-01-30 16:07
Rejestr zmian tej strony
Liczba wyświetleń strony: 667