Menu podmiotowe


Menu przedmiotowe

Uchwały Rady Gminy w Konarzynach z dnia 15 kwietnia 2008 r.

Uchwały Rady Gminy w Konarzynach z dnia 15 kwietnia 2008 r. 

 Uchwała Nr XIII/94/2008 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 15 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2007 rok (42KB) - załącznik do Uchwały stanowi Zarządzenie Wójta Gminy Nr 11/2008

 

 Uchwała Nr XIII/95/2008 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 15 kwietnia 2008 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008  (83KB)

 

 Uchwała Nr XIII/96/2008 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 15 kwietnia 2008 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/76/2008 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 13 lutego 2008 r. w sprawie przyjęcia do realizacji założeń Planu Rozowju Lokalnego Gminy Konarzyny  (52KB)

 

 Uchwała Nr XIII/97/2008 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 15 kwietnia 2008 r. w sprawie zmianUchwały Nr XI/77/2008 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 13 lutego 2008 r. w sprawie Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Konarzyny  (50KB)

 

 Uchwała Nr XIII/98/2008 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 15 kwietnia 2008 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/97/2000 o utworzeniu gminnej instytucji kultury pn. Gminny Ośrodek Kultury w Konarzynach z dnia 29 czerwca 2000  r.  (70KB)

 

 Uchwała Nr XIII/99/2008 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 15 kwietnia 2008 r. w sprawie zasad odpłatności za korzystanie z wyżywienia przez uczniów i pracowników szkoły (66KB)  

 - traci moc Uchwała Nr XI/83/2008 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 13 lutego 2008 r.

 Uchwała Nr XIII/100/2008 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 15 kwietnia 2008 r. o zmianie Uchwały NR IX/59/2007 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia diet dla sołtysów gminy Konarzyny (35KB)

Wytworzył: Ewelina Tyborska
Data wytworzenia: 2008-05-05 14:38
Opublikował: Administrator
Data opublikowania: 2008-05-05 14:38
Ostatnia zmiana: aktywacja linków
Data ostaniej zmiany: 2018-01-30 15:17
Rejestr zmian tej strony
Liczba wyświetleń strony: 638