Menu podmiotowe


Menu przedmiotowe

Rok 2013

Zarządzenie Nr 1/2013 z 02.01.2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej (892.5 KB)

Zarządzenie Nr 2/2013 z 03.01.2013 r.w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert mającego na celu przyznanie dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych w 2013 roku (111.8 KB)

Zarządzenie Nr 3/2013 03.01.2013 r.w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert mającego na celu przyznanie dotacji celowej klubom prowadzącym działalność sportową na wspieranie rozwoju sportu w Gminie Konarzyny na rok 2013 (103.4 KB) 

Zarządzenie Nr 4/2013  z 04.01.2013 r. w sprawie powołania komisji konkursowej (94.4 KB)

Zarządzenie Nr 5/2013 z 04.01.2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2013 (208.9 KB)

Zarządzenie Nr 6/2013 z 04.01.2013 r. w sprawie opracowania planu obrony cywilnej dla gminy Konarzyny (1.3 MB)

Zarządzenie Nr 7/2013 z 18.01.2013 r. o zmianie regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Konarzynach (129 KB) zarządzenie utraciło moc 19.05.2016 r.

Zarządzenie Nr 8/2013 z 28.01.2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej (713.7 KB)

Zarządzenie Nr 9/2013 z 29.01.2013 r. w sprawie prowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2013 (336.1 KB)

Zarządzenie Nr 10/2013 z 05.02.2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2013 (238.6 KB)

Zarządzenie Nr 11/2013 z 05.02.2013 r. w sprawie powołania komisji do celów wydania opinii dotyczącej wyboru podmiotów do realizacji zadania publicznego oraz wysokości dotacji  dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego (88.1 KB)

Zarządzenie Nr 12/2013  z 05.02.2013 r. w sprawie powołania komisji do celów konsultacyjnych dotyczących wyboru klubów prowadzących działalność sportową w celu przyznania dotacji celowej na wspieranie rozwoju sportu w gminie Konarzyny na rok 2013 (77.1 KB)

Zarządzenie Nr 14/2013 z 08.02.2013 r. w sprawie wyboru podmiotu oraz wysokości dotacji dla podmiotu realizującego zadanie publiczne (82.7 KB)

Zarządzenie Nr 15/2013 z 08.02.2013 r. w sprawie wyboru klubów sportowych  oraz wysokości dotacji celowej klubom prowadzącym działalność sportową na wspieranie rozwoju sportu w gminie Konarzyny na rok 2013 (82.5 KB)

Zarządzenie Nr 16/2013 z 12.02.2013 r. w sprawie powołania komisji odbiorowej (618.4 KB)

Zarządzenie Nr 17/2013 z 28.02.2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2013 (812.2 KB)

Zarządzenie Nr 18/2013 z 01.03.2013 r. w sprawie zwrotu kosztów używania - na obszarze kraju - przez pracowników Urzędu Gminy w Konarzynach do celów służbowych samochodów osobowych nie będących własnością pracodawcy (98.7 KB)

Zarządzenie Nr 19/2013 z 01.03.2013 r. w sprawie ustalenia miejsca rozpoczęcia i zakończenia krajowej podróży służbowej (74.4 KB)

Zarządzenie Nr 20/2013 z 13.03.2013 r. w sprawie przyznania nagród dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Konarzynach (76.2 KB)

Zarządzenie Nr 21/2013 z 14.03.2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok (142.4 KB) - ogłoszone w  Dz. Urz. z 16.04.2013 r.  poz. 1895 (5.6 MB)

           Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Konarzyny za 2012 r. (210 KB)

                Załacznik Nr 1 do sprawozdania opisowego (947.6 KB)

                Załącznik Nr 2 do sprawozdania opisowego (4.6 MB)

                Załącznik Nr 3 do sprawozdania opisowego (168.2 KB)

                Załącznik Nr 4 do sprawozdania opisowego (317.2 KB)

                Załącznik Nr 5 do sprawozdania opisowego (583.2 KB)

                Załącznik Nr 6 do sprawozdania opisowego (153.6 KB)

                Załącznik Nr 7 do sprawozdania opisowego (428.3 KB)

           Informacja o stanie mienia komunalnego (178.4 KB)

           Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za 2012 rok (427.9 KB)

                Załącznik Nr 1 do informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy Konarzyny na dzień 31 grudnia 2012 roku (459 KB)

           Wykonanie planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Konarzyny za 2012 rok (192.4 KB)

           Wykonanie planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Konarzynach za 2012 r. (409.6 KB)

Zarządzenie Nr 22/2013 z dnia 14.03.2013 r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości nabywanej w drodze rokowań położonej w obrębie geodezyjnym Konarzyny (119.4 KB)

Zarządzenie Nr 23/2013 z dnia 22.03.2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2013  (232.8 KB)

Zarządzenie Nr 24/2013 z dnia 28.03.2013 r. zmieniające uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej (2 MB)

Zarządzenie Nr 25/2013 z dnia 18.03.2013 r. w sprawie ustalenia stawki za wynajem samochodu ciężarowego marki Star 200  (72.7 KB)

Zarządzenie Nr 26/2013 z dnia 05.04.2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2013 (205.4 KB)

Zarządzenie Nr 27/2013 z 09.04.2013 r. w sprawie powołania zespołu ds. aktualizacji, wdrażania i monitorowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Konarzyny  (82.1 KB)

Zarządzenie Nr 28/2013 z 22.04.2013 r. zmieniające uchwałe w sprawie wieloletniej prognozy finansowej  (1.9 MB)

Zarządzenie Nr 29/2013 z 22.04.2013 r. w sprawie opracowania planu przygotowań podmiotów leczniczych gminy Konarzyny na potrzeby obronne państwa  (150.5 KB)

Zarządzenie Nr 30/2013  z 22.04.2013 r. w sprawie powołania komisji do dokonania przeglądu dokumentacji niejawnej oznaczonej klauzulą "zastrzeżone" i "poufne" w zakresie przedłużania lub skracania okresów ochrony, zmian i znoszenia klauzul tajności oraz stwierdzenia przypadków niecelowości przechowywania dokumentów niejawnych na stanowisku do spraw ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Gminy Konarzyny (787.3 KB)

Zarządzenie Nr 31/2013 z 22.04.2013 r. w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego sp. z o.o. z siedzibą w Konarzynach (137 KB)

Zarządzenie Nr 32/2013 z 29.04.2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2013 (770 KB)

Zarządzenie Nr 33/2013 z 29.04.2013 r. w sprawie ustalenia sposobu wydawania i dystrybucji preparatów ze stabilnym jodem na terenie Gminy Konarzyny w przypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego  (335.8 KB)

Zarządzenie Nr 34/2013 z 30.04.2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej  (707.4 KB)

Zarządzenie Nr 35/2013 z 10.05.2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej  (711.7 KB)

Zarządzenie Nr 36/2013 z 14.05.2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2013 (742.4 KB)

Zarządzenie Nr 37/2013 z 23.05.2013 r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości nabywanych w drodze rokowań położonych w obrębie geodezyjnym Konarzyny  (82.1 KB)

Zarządzenie Nr 38/2013 z 31.05.2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2013 (500.1 KB)

Zarządzenie Nr 39/2013 z 04.06.2013 r. w sprawie nadania numeru porządkowego (85 KB)

Zarządzenie  Nr 40/2013 z dnia 07.06.2013 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Programu Wspierania Rodziny w Gminie Konarzyny na lata 2013 - 2015 (2.3 MB)

Zarządzenie Nr 40/1/2013 z dnia 07.06.2013 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskiej, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (2 MB)

Zarządzenie Nr 41/2013 z 07.06.2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej  (3.8 MB)

Zarządzenie Nr 42/2013 z dnia 10.06.2013 r. w sprawie zmiany składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii (74.7 KB)

Zarządzenie Nr 43/2013 z dnia 10.06.2013 r. w sprawie powołania komisji odbiorowej (120.4 KB)

Zarządzenie Nr 44/2013 z 11.06.2013 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert mającego na celu przyznanie dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadania publicznego w 2013 roku (801 KB)

Zarządzenie Nr 45/2013 z 11.06.2013 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert mającego na celu przyznanie dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadania publicznego w 2013 roku (797.8 KB)

Zarządzenie Nr 46/2013 z 11.06.2013 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o pomoc finansową dla uczniów na zakup podręczników na rok szkolny 2013/ 2014  (144.6 KB)

Zarządzenie Nr 47/2013 z 11.06.2013 r. w sprawie powołania komisji odbiorowej (123.6 KB)

Zarządzenie Nr 48/2013 z 13.06.2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2013 (293.5 KB)

Zarządzenie Nr 49/2013 z 17.06.2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej (836.5 KB)

Zarządzenie Nr 50/2013 z 21.06.2013 r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości nabywanych w drodze rokowań, położonych w obrębie geodezyjnym Konarzyny  (118.6 KB)

Zarządzenie Nr 51/2013 z 03.07.2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej  (799.4 KB)

Zarządzenie Nr 52/2013 z 03.07.2013 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 49/2013 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej  (817.9 KB)

Zarządzenie Nr 53/2013 z 08.07.2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2013  (304.8 KB)

Zarządzenie Nr 54/2013 z 09.07.2013 r. w sprawie powołania komisji do celów wydania opinii dotyczącej wyboru podmiotów do realizacji zadania publicznego oraz wysokości dotacji dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego (171.2 KB)

Zarządzenie Nr 55/2013 z 09.07.2013 r. w sprawie powołania komisji do celów wydania opinii dotyczącej wyboru podmiotów do realizacji zadania publicznego oraz wysokości dotacji dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego (166.3 K

Zarządzenie Nr 56/2013 z 15.07.2013 r. w sprawie wyboru podmiotu oraz wysokości dotacji dla podmiotu realizującego zadania publiczne  (698.3 KB)

  Zarządzenie Nr 57/2013 z 15.07.2013 r. w sprawie wyboru podmiotu oraz wysokości dotacji dla podmiotu realizującego zadanie publiczne (661.5 KB)

Zarządzenie Nr 58/2013 z 15.07.2013 r. w sprawie wyznaczenia osoby do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy Konarzyny  (630 KB)

Zarządzenie Nr 59/2013 z 16.07.2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej  (827.9 KB)

Zarządzenie Nr 60/2013 z 17.07.2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej  (760.4 KB)

Zarządzenie Nr 61/2013 z 17.07.2013 r. w sprawie odwołania członka Zespołu Intersdyscyplinarnego w Konarzynach  (96.2 KB)

Zarządzenie Nr 62/2013 z 18.07.2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2013  (2.8 MB)

Zarządzenie Nr 63/2013 z 18.07.2013 r. w sprawie powołania Komisji Rektrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko kierownicze w Gminynm Ośrodku Pomocy Społecznej w Konarzynach  (802.1 KB)

Zarządzenie Nr 64/2013 z 30.07.2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2013  (320.6 KB)

Zarządzenie Nr 65/2013 z 30.07.2013 r. w sprawie dzierżawy środków trwałych Gminnemu Przedsiębiorstwu Komunalnemu Sp. z o.o. w Konarzynach  (105.7 KB)

Zarządzenie Nr 66/2013 z 30.07.2013 r. o zmianie regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Konarzynach (123 KB) - zarządzenie utraciło moc 19.05.2016 r.

Zarządzenie Nr 67/2013 z 13.08.2013 r. w sprawie wyznaczenia osoby do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy Konarzyny (573.5 KB)

Zarządzenie Nr 68/2013 z 19.08.2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2013 (407.5 KB)

Zarządzenie Nr 69/2013 z 21.08.2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2013 (317.7 KB)

Zarządzenie Nr 70/2013 z 23.08.2013 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert mającego na celu przyznanie dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadania publicznego w 2013 roku (707.4 KB)

Zarządzenie Nr 71/2013 z 23.08.2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowe (758.5 KB)

Zarządzenie Nr 72/2013 z 23.08.2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej (803.1 KB)

Zarządzenie Nr 73/2013 z 23.08.2013 r. w sprawie powołania komisji konkursowej (99.9 KB)

Zarządzenie Nr 74/2013 z 26.08.2013 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2013 r. (164.6 KB)

               -  informacja opisowa (189.7 KB)

               -  załącznik nr 1 (3.1 MB)

               -  załącznik nr 2 (4.1 MB)

               -  załącznik nr 3 (119.5 KB)

               -  załącznik nr 4  (279.4 KB)

               -  załącznik nr 5 (480.7 KB)

               -  załącznik nr 6 (174.6 KB)

               -  załącznik nr 7 (332.7 KB)

               -  informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2013 r. (301.7 KB)

                                      -  załącznik nr 1 do informacji o kształtowaniu się wpf na dzień 30.06.2013 r. (301.7 KB)

               -  wykonanie planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury za I półrocze 2013 r. (359.5 KB)

               -  wykonanie planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Konarzyny za I półrocze 2013 r. (178.3 KB)

Zarządzenie Nr 75/2013 z 28.08.2013 r. w sprawie opracowania i wprowadzenia planu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych na terenie gminy Konarzyny (252 KB)

Zarządzenie Nr 76/2013 r. z 28.08.2013 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 59/2013 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 16.07.2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej (885.9 KB)

Zarządzenie Nr 77/2013 z 29.08.2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2013 (736.6 KB)

Zarządzenie Nr 78/2013 z 30.08.2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej (844.9 KB)

Zarządzenie Nr 79/2013 z 30.08.2013 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 60/2013 r. Wójta Gminy Konarzyny z dnia 17.07.2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej (861.1 KB)

Zarządzenie Nr 80/2013  z 04.09.2013 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 71/2013 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 23.08.2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej (890.5 KB)

Zarządzenie Nr 81/2013 z 05.09.2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2013 (488.1 KB)

Zarządzenie Nr 82/2013  z 06.09.2013 r. w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Konarzyny (140.5 KB)

Zarządzenie Nr 83/2013  z 09.09.2013 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Konarzyny (189.6 KB)

Zarządzenie Nr 84/2013 z 13.09.2013 r. w sprawie powołania komisji odbiorowej (91.9 KB)

Zarządzenie Nr 85/2013 z 16.09.2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Konarzyny na rok 2013 (836.4 KB)

Zarządzenie Nr 86/2013 z 16.09.2013 r. w sprawie powołania komisji do celów wydania opinii dotyczącej wyboru podmiotów do realizacji zadania publicznego oraz wysokości dotacji dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego (170.3 KB)

Zarządzenie Nr 87/2013 z 17.09.2013 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Konarzynach (152.3 KB)

Zarządzenie Nr 88/2013 z 17.09.2013 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 78/2013 r. Wójta Gminy Konarzyny z dnia 30.08.2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej (142.1 KB)

Zarządzenie Nr 89/2013  z 20.09.2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej (832.6 KB)

Zarządzenie Nr 90/2013 z 23.09.2013 r. w sprawie wyboru podmiotu oraz wysokości dotacji dla podmiotu realizującego zadanie publiczne (147.1 KB)

Zarzadzenie Nr 91/2013 z 24.09.2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2013 (1.4 MB)

Zarządzenie Nr 92/2013 z 24.09.2013 r. w sprawie powołania komisji konkursowej (81.9 KB)

Zarządzenie Nr 93/2013 z 27.09.2013 r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości nabywanej w drodze rokowań położonej w obrębie geodezyjnym Konarzyny (129.7 KB)

Zarządzenie Nr 94/2013 z 01.10.2013 r. w sprawie sprzedaży i ustalenia ceny wywoławczej do I przetargu ograniczonego nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Zielona Chocina (110.6 KB)

Zarządzenie Nr 95/2013 z 01.10.2013 r. w sprawie zniesienia klauzuli "zastrzeżone" na dokumentach niejawnych w Urzędzie Gminy w Konarzynach (154.7 KB)

Zarządzenie Nr 96/2013  z 03.10.2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej (808.5 KB)

Zarządzenie Nr 97/2013 z 08.10.2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (74.4 KB)

Załącznik do Zarządzenia Nr 97/2013 (194.3 KB)

Zarządzenie Nr 98/2013 z 15.10.2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2013 (797.2 KB)

Zarządzenie Nr 99/2013 z 17.10.2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gmminy na rok 2013 (820.5 KB)

Zarządzenie Nr 100/2013 z 24.10.2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej (835.4 KB)

Zarządzenie Nr 101/2013 z 28.10.2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2013 (3.5 MB)

Zarządzenie Nr 102/2013 z 30.10.2013 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji "Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa  w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia  24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014" (1.5 MB)

Zarządzenie Nr 103/2013 z 31.10.2013 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji "Regulaminu dostarczania wody i odporwadzania ścieków na terenie gminy Konarzyny przez Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Konarzynach" (3.3 MB)

Zarządzenie Nr 104/2013 z 31.10.2013 r. w sprawie powołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego ds przeciwdziałania przemocy w rodzinie  (120.3 KB)

Zarządzenie Nr 105/2013 z 31.10.2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2013 (313.4 KB)

Zarządzenie Nr 106/2013 z 05.11.2013 r. w sprawie powołania i zadań Komisji Stypendialnej w celu opiniowania wniosków o udzielenie pomocy materialnej dla uczniów (218.1 KB)

Zarządzenie Nr 108/2013 z 07.11.2013 r.  w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 100/2013 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 24 października 2013 r.  w sprawie powołania komisji przetargowej (142.4 KB)

Zarządzenie Nr 109/2013 z 12.11.2013 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej (3.3 MB)

Zarządzenie Nr 110/2013 z 12.11.2013 r. w sprawie przyjecia projektu budżetu gminy na rok 2014 (116.1 KB)

           projekt uchwały budżetowej (490.5 KB)

           zał. 1 (1.6 MB)

           zał. 2 (3.6 MB)

           zał. 3 (107.1 KB)

           zał. 4 (247.1 KB)

           zał. 5 (1.8 MB)

           zał 6  (435.9 KB)

           zał. 7 (90.8 KB)

           zał. 8 (325.8 KB)

          uzasadnienie (1.6 MB)

Zarządzenie Nr 111/2013 z dnia 14.11.2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2013 (1003.8 KB)

Zarządzenie Nr 112/2013 z dnia 20.11.2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2013 (1.7 MB)

Zarządzenie Nr 113/2013 z dnia 28.11.2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2013 (2.7 MB)

Zarzadzenie Nr 114/2013 z dnia 29.11.2013 r. w sprawie sprzedaży i ustalenia ceny wywoławczej do I przetargu ograniczonego nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym Kiełpin (541 KB)

Zarządzenie Nr 115/2013 z dnia 29.11.2013 r. w sprawie sprzedaży i ustalenia ceny wywoławczej do I przetargu nieograniczonego nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Zielone Huta (458.6 KB)

Zarządzenie Nr 116/2013 z dnia 29.11.2013 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Konarzyny w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny (2.7 MB)

Zarządzenie Nr 117/2013 z dnia 04.12.2013 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych "Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2014 - 2020"  (1.8 MB)

Zarządzenie Nr 118/2013 z dnia 04.12.2013 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 27/2013 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie powołania Zespołu ds aktualizacji, wdrażania imonitorowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Konarzyny (226.6 KB)

Zarządzenie Nr 119/2013 z dnia 4 grudnia 2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej  (134.7 KB)

Zarządzenie Nr 120/2013 z dnia 4 grudnia 2013 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Kierowania Obroną Cywilną na terenie Gminy Konarzyny (399.8 KB)

Zarządzenie Nr 121/2013 z dnia 5 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych  "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii oraz planu wydatków na rok 2014" (1.6 MB)

Zarządzenie Nr 122/2013 z dnia 5 grudnia 2013 r. w sprawie powoałania komisji przetargowej (852.9 KB)

Zarządzenie Nr 123/2013 z dnia 5 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2013 (724.4 KB)

Zarządzenie Nr 124/2013 z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji  społecznych projektu uchwały w sprawie obniżenia wysokości wskaźników procentowych określających wysokość dodatku mieszkaniowego (577.7 KB)

Zarządzenie Nr 125/2013 z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie powołania pełnomocnika ds realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii (883.5 KB)

Zarządzenie Nr 126/2013 z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2013 (716.9 KB)

Zarządzenie Nr 127/2013 z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomosci nabywanej w drodze rokowań położonej w obrębie geodezyjnym Zielona Huta (119.7 KB)

Zarządzenie Nr 129/2013 z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie nadania numeru porządkowego (525.3 KB)

Zarządzenie Nr 130/2013 z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2013 (1.5 MB)

Zarządzenie Nr 131/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert mającego na celu przyznanie dotacji celowej klubom prowadzącym działalność sportową, na wspieranie rozwoju sportu w Gminie Konarzyny na rok 2014 (599.6 KB)

Zarządzenie Nr 132/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej środków pieniężnych w kasie w dniu 31.12.2013 r. (231.1 KB)

Zarządzenie Nr 133/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert  mającego na celu przyznanie dotacji ppodmiotom prowadzącym działallność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych w 2014 roku (1.4 MB)

Zarządzenie Nr 134/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia pogotowia kasowego na 2014 rok (430.6 KB)

Zarządzenie Nr 135/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2013 (1.4 MB)

Zarządzenie Nr 136/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie zasad rachunkowości oraz Zakładowego Planu Kont dla Urzędu Gminy w Konarzynach (602.5 KB) zmiana z dnia 9 maja 2014 r. -  zarządzenie Nr 39/2014  (935.5 KB)
zmiana z dnia 7 sierpnia 2017 r. - zarządzenie Nr 52/2017

Wytworzył: Ewelina Tyborska
Data wytworzenia: 2013-01-04 09:47
Opublikował: Administrator
Data opublikowania: 2017-08-29 09:46
Ostatnia zmiana: Dodanie dokumentów
Data ostaniej zmiany: 2018-01-02 15:32
Rejestr zmian tej strony
Liczba wyświetleń strony: 1654