Menu podmiotowe


Menu przedmiotowe

Uchwały Rady Gminy z dnia 13 października 2008 r.

Uchwały Rady Gminy z dnia 13 października 2008 r. 

 Uchwała Nr XVII/113/2008 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008 (1511KB)

 Uchwała Nr XVII/114/2008 w sprawie aktualizacji na lata 2008 - 2015 Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Konarzyny przyjętej Uchwałą Nr XXVII/175/2006 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 30 czerwca 2006 r. (440KB)

 Uchwała Nr XVII/115/2008 w sprawie wydzielenia w zasobie mieszkaniowym lokalu przeznaczonego do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy (59KB)

 Uchwała Nr XVII/116/2008 w sprawie wyrażenia woli utworzenia spółki prawa handlowego z ograniczoną odpowiedzialnością zajmującej się zagospodarowanie odpadów w miejscowości Nowy Dwór (74KB)

 Uchwała Nr XVII/117/2008 w sprawie uchylenia Uchwał Nr XIII/99/2008 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 15 kwietnia 2008 r. w sprawie zasad odpłatności za korzystanie z wyżywienia przez uczniów i pracowników szkoły (52KB)

 Uchwała Nr XVII/118/2008 w sprawie poboru opłaty targowej w drodze inkasa (75KB)

 Uchwała Nr XVII/119/2008 w sprawie zmiany Uchwał Nr X/67/2007 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii oraz preliminarza wydatków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2008 (60KB)

 Uchwała Nr XVII/120/2008 o zmianie Uchwały Nr XI/80/2008 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 13 lutego 2008 r. w sprawie przeznaczenia środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli Zespołu Szkół Publicznych w Konarzynach prowadzonego przez Gminę Konarzyny oraz przyjęcie regulaminu gospodarowania tymi środkami (98KB)  

Wytworzył: Ewelina Tyborska
Data wytworzenia: 2008-10-16 13:42
Opublikował: Administrator
Data opublikowania: 2008-10-16 13:42
Ostatnia zmiana: aktywacja linków
Data ostaniej zmiany: 2018-01-26 16:08
Rejestr zmian tej strony
Liczba wyświetleń strony: 646