Menu podmiotowe


Menu przedmiotowe

Uchwały Rady Gminy z dnia 19 listopada 2008 r.

Uchwały Rady Gminy z dnia 19 listopada 2008 r. 

Uchwały Rady Gminy w Konarzynach podjęte na sesji w dniu 19 listopada 2008 r.

 

 Nr XVIII/121/2008 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008 (718KB)

 

 Nr XVIII/122/2008 w sprawie procedury uchwalania budżetu  (213KB)

 

 Nr XVIII/123/2008 w sprawie ustalenia stawek i zwolnień podatku od nieruchomości  (138KB)

 

 Nr XVIII/124/2008 w sprawie stawek podatku od środków transportowych i wprowadzenia innych zwolnień niż określone w ustawie  (201KB)

 

 Nr XVIII/125/2008 w sprawie ustalenia opłaty targowej  (80KB)

 

 Nr XVIII/126/2008 w sprawie przekazania Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społęcznej w Konarzynach obowiązku podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych  (63KB)

 

 Nr XVIII/127/2008 w sprawie "Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2009"  (463KB)

 

 Nr XVIII/128/2008 w sprawie utworzenia spółki prawa handlowego z ograniczoną odpowiedzialnością  (81KB)

 

 Nr XVIII/129/2008 w sprawie przystąpienia do realizacji zadania drogowego współfinansowanego z budżetu państwa w ramach "Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2010"  (62KB)

 

 Nr XVIII/130/2008 w sprawie współdziałania z Powiatem Chojnickim, Gminą Brusy, Gminą Czersk, Parkiem Narodowym "Bory Tucholskie", Nadleśnictwem Przymuszewo, Nadleśnictwem Rytel w zakresie partnerskiej realizacji projektu pn. "Budowa tras rowerowych oraz infrastruktury  turystycznej w powiecie chojnickim w ramach programu Kaszubska Marszruta"  (65KB)

 
 Uchwała Nr XVIII/131/2008 w sprawie przystąpienia Gminy Konarzyny do stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania - Sandry Brdy" (50KB)

Wytworzył: Ewelina Tyborska
Data wytworzenia: 2008-11-24 13:22
Opublikował: Administrator
Data opublikowania: 2008-11-24 13:22
Ostatnia zmiana: aktywacja linków
Data ostaniej zmiany: 2018-01-26 16:01
Rejestr zmian tej strony
Liczba wyświetleń strony: 655