Menu podmiotowe


Menu przedmiotowe

Uchwały Rady Gminy z dnia 22 grudnia 2008 r.

 Uchwała Nr XIX/132/2008 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008 (921.9 KB)

 Uchwała Nr XIX/133/2008 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2009 (1.7 MB)

 Uchwała Nr XIX/134/2008 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy w Konarzynach na rok 2009 (81.1 KB)

 Uchwała Nr XIX/135/2008 w sprawie przyjęcia planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej na 2009 rok (71.9 KB)

 Uchwała Nr XIX/136/2008 w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Gminy na 2009 rok (133.4 KB)

 Uchwała Nr XIX/137/2008 w sprawie nieodpłatnej zamiany nieruchomości na cele zabudowy mieszkaniowej, usługi i zieleń (52.3 KB) -

                         Uchwała została uchylona na podstawie uchwały Nr XXV/176/2009 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 28.10.2009 r.

 Uchwała Nr XIX/138/2008 w sprawie ustalenia diet dla sołtysów gminy Konarzyny (47.1 KB)

                          Uchwała Nr XIX/138/2008 obowiązywała do 31.03.2017 r.

 Uchwała Nr XIX/139/2008 w sprawie ustalenia diet przewodniczącego rady, zastępcy przewodniczącego rady, przewodniczących komisji i radnych (50.6 KB)

                           Uchwała Nr XIX/139/2008 obowiązywała do 31.12.2014 r.

Uchwała Nr XIX/140/2008 w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/76/2008 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 13 lutego 2008 r. w sprawie przyjęcia do realizacji założeń Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Konarzyny (73.3 KB)

 Uchwała Nr XIX/141/2008 w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/77/2008 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 13 lutego 2008 r. w sprawie Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Konarzyny (57.5 KB)

Wytworzył: Ewelina Tyborska
Data wytworzenia: 2009-01-07 22:34
Opublikował: Administrator
Data opublikowania: 2017-04-06 14:56
Ostatnia zmiana: aktywacja linków
Data ostaniej zmiany: 2018-01-26 15:56
Rejestr zmian tej strony
Liczba wyświetleń strony: 514